Jesteś tutaj

Czynnik ludzki niezbędny w transporcie i logistyce

Automatyzacja przynosi wiele korzyści dla sektora dostaw, transportu i logistyki. Jej rozwój oznacza, że pojawiają się nowe technologie i rozwiązania znacząco usprawniające procesy transportu towarów. Do użytku wchodzą automatyczne technologie, które optymalizują procesy rejestrowania i zarządzania danymi, co przekłada się na większą transparentność i produktywność oraz optymalizację kosztów w przedsiębiorstwach. Wobec tych korzyści pojawiają się jednak wątpliwości o los pracowników.

Istnieją pewne obawy, że w pracy ludzie mogą zostać zastąpieni maszynami w miejscach, gdzie maszyna sprawniej obsłuży zadanie, ale jest równie możliwe, że automatyzacja przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy – tam, gdzie będzie wymagane wyspecjalizowane zarządzanie infrastrukturą. Oczywiste jest, że do sprawnego działania automatyzacji potrzebna będzie jakaś forma ludzkiej reakcji lub interakcji, która zapewni płynny przebieg procesów automatycznych. Ta współpraca między nowymi technologiami a człowiekiem umożliwi usunięcie kilku tradycyjnych ról i bez wątpienia stworzy nowe potrzeby rozwiązań, które doprowadzą do zmian tam, gdzie jest to niezbędne. Zbliża się czas nowej inteligentnej technologii, ale zawsze będzie istniała potrzeba wsparcia ludzkiego umysłu przy prowadzeniu wydajnych działań w całym procesie.

Przykładowo: jeżeli w magazynie ma wzrosnąć liczba bezzałogowych wózków widłowych, jest bardzo prawdopodobne, że byli kierowcy zostaną oddelegowani do monitorowania ich działań. Istnieje również prawdopodobieństwo, że w czasie pracy będą wykonywali bardziej wymagające zadania związane z rozwiązywaniem wyzwań i problemów w organizacji. Warto podkreślać korzyści, jakie oferuje automatyzacja. Gromadząc i przetwarzając dane, takie jak gęstość rozmieszczenia ładunku oraz pojemność przyczep transportowych, można uzyskać cenne informacje na temat osiągania szczytowych poziomów wykorzystania przestrzeni ładunkowej oraz rentowności i następnie wykorzystać je przy planowaniu.

Następnym etapem wykorzystania automatyzacji – po sprawnych operacjach magazynowych – jest logistyka dostaw. Automatyzacja może znacznie pomóc przewoźnikom. Lepsze zarządzanie danymi będzie pomocne w zbudowaniu sprawniejszej, zintegrowanej sieci dystrybucji, czego wynikiem będzie możliwość podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, co znacznie usprawni operacje związane z obsługą załadunków.

Źródło: Jacek Żurowski, Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Firmowy portal myCHEP™, firmy CHEP, oferującej specjalistyczne rozwiązania dla łańcuchów dostaw, zaprojektowano z myślą o potrzebach klientów współpracujących z tą firmą. Narzędzie umożliwia niezawodne, zrównoważone i wydajne funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz efektywne wykorzystanie środowiska cyfrowego.

Raporty Unii Europejskiej dotyczące strat żywności wskazują, że wynoszą one ponad 173 kg rocznie w przeliczeniu na mieszkańca. Za część z nich odpowiedzialna jest branża transportowa, m.in. za straty związane z uszkodzeniem towarów oraz wynikające z braku utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych.

X

Przeczytaj również