Jesteś tutaj

Debata Rządu nad podatkiem od sprzedaży detalicznej

We wtorek, 18 października br. Rada Ministrów ma zająć się między innymi projektem noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma zawiesić  obowiązywanie podatku do 1 stycznia 2018 r.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy czytamy m.in.: „aby zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, proponuje się żeby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.

Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej, powinien pozwolić Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję."

"Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecnie nie ma potrzeby uchylania w całości ustawy, jedynie przejściowo należy wstrzymać funkcjonowanie podatku” – czytamy dalej w uzasadnieniu z  12 października 2016  do projektu ustawy  o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres.

Podczas spotkania 18 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wstrzymującej czasowo funkcjonowanie podatku od sprzedaży detalicznej. 

X