Jesteś tutaj

Dobre wyniki Maxima Grupė

Przychody Maxima Grupė w 2018 r. wzrosły o 22,1 proc. w porównaniu z 2017 r. , osiągając wartość 3,451 mld euro. Wskaźnik EBITDA osiągnął 223,6 mln euro, rok wcześniej było to niecałe 150 mln euro. Grupa zainwestowała ponad 88 mln euro w środki trwałe, które wykorzystano na otwarcie nowych sklepów, przebudowę istniejących placówek oraz strategiczne projekty inwestycyjne, takie jak zwiększenie liczby kas samoobsługowych. Dzięki inwestycjom otwarto 107 nowych sklepów, w tym aż 84 uruchomiono w Polsce. Modernizacji poddano 39 punktów. Oprócz tego Maxima wyłożyła środki na rebranding sklepów Aldik na Stokrotki w Polsce. Dzięki tym działaniom, łączna powierzchnia handlowa sklepów w grupie Maxima wzrosła o 43 proc..

Kategoria: 

Podobne artykuły

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding przegłosowało uchwałę dotyczącą zmiany statutu spółki. Przyjęcie uchwały poparli akcjonariusze reprezentujący aż 97,7 proc. głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Spełniony został w ten sposób jeden z warunków wezwania do sprzedaży akcji Emperii Holding ogłoszonego przez Maxima Grupė. 

W zawartej umowie inwestycyjnej Maxima zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding po cenie 100 zł za akcję. Litewski inwestor został obrany w drodze otwartego i konkurencyjnego mechanizmu wyboru. Zarząd Emperii Holding uważa ustalone warunki transakcji za atrakcyjne dla akcjonariuszy. Podkreśla jednocześnie, że wejście do spółki nowego inwestora umożliwi jej bardziej dynamiczny rozwój. 

X

Przeczytaj również