Jesteś tutaj

GUS: Koniunktura w handlu w lutym

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lutym 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W marcu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym jest oceniany pozytywnie, lepiej niż w lutym br. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najbardziej korzystne od grudnia ub.r. Utrzymują się optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,2 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,4% i 12,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik koniunktury w handlu hurtowym wyniósł we wrześniu plus 12,8, natomiast w handlu detalicznym plus 12,2. Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem.

X