Jesteś tutaj

GUS: koniunktura w handlu we wrześniu

Wskaźnik koniunktury w handlu hurtowym wyniósł we wrześniu plus 12,8, natomiast w handlu detalicznym plus 12,2. Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie plus 12,8 (przed miesiącem plus 13,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,4%. Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Od trzech miesięcy utrzymują się pozytywne prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, podobne do przewidywanego w sierpniu.

We wrześniu br. 9,3% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery, związane są z kosztami zatrudnienia (49,2%), zbyt dużą konkurencją na rynku (46,7%) oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (45,8%). W porównaniu z wrześniem 2017 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem pracowników (z 18,3% do 24,9%).

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,2 (w sierpniu plus 10,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,4%. Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżąca sprzedaż oceniana jest najmniej korzystnie od marca 2017 r., natomiast odpowiednie przewidywania są optymistyczne, najlepsze od listopada ub. r. Ostatnie miesiące wskazują na utrzymywanie się pozytywnych diagnoz sytuacji finansowej, przy bardziej korzystnych prognozach od formułowanych w sierpniu. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, większy od oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, choć nieco mniejsze od planowanego w sierpniu.

We wrześniu br. 7,6% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (55,7%) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (54,5%). W porównaniu z wrześniem 2017 r. najbardziej wzrosło odczuwanie bariery związanej z niedoborem pracowników (z 22,3% do 32,4%).

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Bieżąca sprzedaż w handlu detalicznym oceniana jest korzystnie, ale ostrożniej niż w ostatnich dwóch miesiącach. W handlu hurtowym oceny sprzedaży są optymistyczne, choć najostrożniejsze od marca 2017 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,3% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,5% i 11,6%). Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w styczniu ¬– wynika z danych GUS.

X

Przeczytaj również