Jesteś tutaj

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny DINO Polska S.A.

Konferencja informująca o spawie prospektu emisyjnego odbywa się dziś w Hotelu Westin w Warszawie. Przewiduje się, że oferta publiczna akcji Dino Polska S.A. obejmie nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Według przewidywań założyciel Dino posiadających 50 mln akcji zwykłych stanowiących 51% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki – Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, zakładające zarówno stopniowe zagęszczanie sieci sklepów w województwach, w których Dino już jest obecne oraz stopniową ekspansję do nowych regionów. Do końca 2020 roku planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów. Otoczenie rynkowe sieci Dino jest sprzyjające, a rynek supermarketów proximity – perspektywiczny. Spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych w 2017 roku i w kolejnych latach. Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Grupy Dino – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Na taki wynik złożyły się m.in. otwarcie nowych sklepów, rozwój sprzedaży w już istniejących, wzrost wydatków na konsumpcję oraz konsekwencja w prowadzeniu strategii firmy. W ubiegłym roku sieć powiększyła się o 117 sklepów i ostatniego grudnia liczyła 628 sklepów. 

W 2016 r. sieć sklepów Dino (należąca do Grupy Dino) powiększyła się o kolejne 117 placówek (wobec wzrostu o 101 punktów sprzedaży w 2015 r.). Tym samym według stanu na 31 grudnia 2016 r. sieć Dino liczy łącznie 628 sklepów wobec 511 rok wcześniej.

X

Przeczytaj również