Jesteś tutaj

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny DINO Polska S.A.

Konferencja informująca o spawie prospektu emisyjnego odbywa się dziś w Hotelu Westin w Warszawie. Przewiduje się, że oferta publiczna akcji Dino Polska S.A. obejmie nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Według przewidywań założyciel Dino posiadających 50 mln akcji zwykłych stanowiących 51% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki – Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, zakładające zarówno stopniowe zagęszczanie sieci sklepów w województwach, w których Dino już jest obecne oraz stopniową ekspansję do nowych regionów. Do końca 2020 roku planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów. Otoczenie rynkowe sieci Dino jest sprzyjające, a rynek supermarketów proximity – perspektywiczny. Spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych w 2017 roku i w kolejnych latach. Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Grupy Dino – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska S.A.

Kategoria: 

Podobne artykuły

W 2016 r. sieć sklepów Dino (należąca do Grupy Dino) powiększyła się o kolejne 117 placówek (wobec wzrostu o 101 punktów sprzedaży w 2015 r.). Tym samym według stanu na 31 grudnia 2016 r. sieć Dino liczy łącznie 628 sklepów wobec 511 rok wcześniej.

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2017 r. W dniach 22 marca do 3 kwietnia inwestorzy indywidualni zainteresowani akcjami Dino Polska S.A. mogą składać zapisy na nie. 4 kwietnia zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz o liczbie oferowanych akcji. 

X