Jesteś tutaj

Kolejna edycja kampanii „Cyrkuluj książeczko” zakończona

Właśnie dobiegła końca siódma edycja akcji „Cyrkuluj książeczko” w Centrach Handlowych Auchan. Coroczna kampania ma na celu zbiórkę książek dla dzieci przebywających w opiekuńczych domach dziecka oraz szpitalnych oddziałach. Przez 7 lat uzbierano blisko 43 tysiące egzemplarzy.

W zakończonej właśnie edycji akcji charytatywnej „Cyrkuluj książeczko” wzięło udział 11 Centrów Handlowych Auchan w całej Polsce. Od grudnia ubiegłego roku do końca stycznia klienci mogli oddawać niepotrzebne egzemplarze książek, bajek, zbiorów wierszy czy albumów do specjalnych, oznakowanych pojemników na terenie centrów.

Zebrane książki jak co roku są przekazywane wybranym oddziałom dziecięcym szpitali, opiekuńczym domom dziecka, pogotowiu opiekuńczemu, szkołom podstawowym, w tym szkołom specjalnym. Część trafia także do lokalnych publicznych bibliotek, dzięki czemu dzieci mają łatwiejszy dostęp do świata literatury. W tegorocznej edycji akcji w Centrach Handlowych Auchan zebrano 7022 egzemplarzy lektur.

– Dziękuję odwiedzającym nasze centra handlowe za przekazanie potrzebującym dzieciom książek w ramach akcji Cyrkuluj książeczko. Tegoroczny wynik zbiórki po raz kolejny dowodzi hojności naszych klientów, którzy chętnie dołączają do akcji charytatywnych – powiedziała Małgorzata Rajkow-Krzywicka, dyrektor CSR Immochan. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

Priorytetowe obszary działań społecznej odpowiedzialności biznesu firma Immochan Polska określiła w przyjętej w 2016 r. strategii CSR. Od tego czasu firma realizuje działania na takich płaszczyznach, jak: innowacje, komunikacja z interesariuszami i transparentność, talenty i kompetencje, certyfikacja środowiskowa aktywów, efektywność energetyczna, a także relacje z podwykonawcami i odpowiedzialne zakupy, integracja terytorialna oraz etyka.

Firma Immochan Polska po raz pierwszy jest obecna w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tegorocznej edycji raportu zostały uwzględnione dwie praktyki CSR firmy adresowane do jej pracowników.

X