Jesteś tutaj

Kondycja handlu detalicznego w styczniu br.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,3 (przed miesiącem plus 0,6). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 14,4% (w grudniu ub.r. odpowiednio 14,4% i 13,8%) – komunikuje Główny Urząd Statystyczny.

Rośnie bieżąca sprzedaż. Przewidywania w tym zakresie są jednak pesymistyczne, po raz pierwszy od stycznia 2019 r. Utrzymują się niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są niekorzystne, najgorsze od stycznia 2016 r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Dyrektorzy firm zapowiadają, że poziom zamówień towarów u dostawców może być bardziej ograniczany niż przewidywano w grudniu ub.r.; oczekują również niewielkich redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć szybciej niż zapowiadano przed miesiącem.

W styczniu br. 8,3% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,6% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (60,4% w styczniu br., 56,8% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (50% w styczniu br., 52,8% przed rokiem). Najbardziej w ujęciu rocznym wzrosło znaczenie bariery niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych (z 37% do 43,8%).

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,7% (w październiku odpowiednio 15,2% i 12,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Obroty detalistów w styczniu b.r. wzrosły o 7,8% rdr w ujęciu rocznym – podaje GUS. Od grudnia wzrosły one o 4,4%. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w styczniu również wzrosła, o 20,7% rdr.

X