Jesteś tutaj

Koniunktura konsumencka w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. odnotowano niewielkie pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnej nieznacznej poprawie przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 3,7 i był o 0,6 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 1,9  i 1,8 p. proc.). Największy wzrost (o 0,9 p. proc.) odnotowano w przypadku oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W odniesieniu do stycznia 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 1,7 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,6. Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 1,9 p. proc.). Pogorszenie ocen odnotowano w przypadku dwóch składowych, przy czym większy spadek (o 0,8 p. proc.) wystąpił dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W styczniu br. WWUK osiągnął wartość o 2,8 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

W grudniu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł 4,3   i był o 2,4 p. p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W lutym 2020 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 1,3 i był o 2,4 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

X

Przeczytaj również