Jesteś tutaj

Koniunktura w handlu w sierpniu br.

W sierpniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie dodatnim, w niewielkim stopniu wyższym od sygnalizowanego przed miesiącem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco bardziej korzystne niż w lipcu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania.

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,2 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 15,4% i 12,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik koniunktury w handlu hurtowym wyniósł we wrześniu plus 12,8, natomiast w handlu detalicznym plus 12,2. Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem.

X