Jesteś tutaj

Nie będzie paragonu przed płatnością

W trakcie posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Jerzy Owczarek, wicedyrektor w Departamencie Systemów Podatkowych poinformował, że resort finansów rezygnuje z dalszych prac nad tzw. paragonem przed płatnością. Decyzja została podjęta na skutek negatywnych głosów ze strony organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów zamierzało zmienić sposób ewidencjonowania płatności i zobowiązać przedsiębiorców, by wystawiali paragon przed dokonaniem zapłaty przez klienta. W intencji ustawodawców miało to uszczelnić system rejestrowania obrotu. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców opowiedziały się negatywnie na propozycję resortu. Zwrócono uwagę, że nowe przepisy nakładałby na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki oraz wiązały się z koniecznością zakupienia nowych systemów do ewidencjonowania płatności.

Źródło: money.pl

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Z projektu nowelizacji ustawy o VAT, Ministerstwo Finansów wykreśliło zapis o numerze identyfikacji podatkowej, mającym znaleźć się na paragonach fiskalnych. Zrezygnowano z niego ze względu na europejskie prawo, które przesunęłoby wejście w życie nowego prawa. 

W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów wyśle e-mail lub SMS do mikroprzedsiębiorców, którzy są zobowiązani do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). 

X

Przeczytaj również