Jesteś tutaj

Nocna prohibicja w Krakowie wstrzymana

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał wykonanie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w obrębie Starego Miasta. Oznacza to, że prawo mające obowiązywać od 26 grudnia br., nie wejdzie w życie.

Sąd w uzasadnieniu wstrzymania uchwały zaznaczył, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uchwałę ograniczającą nocną sprzedaż alkoholu zaskarżyło przedsiębiorstwo, powołujące się na możliwości znacznych strat finansowych w związku z wejściem w życie nowego prawa. Wskazano na ewentualną konieczność zamknięcia sklepów, co pociągnęłoby za sobą likwidacją 25 stanowisk pracy.

Sąd przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy, twierdząc że następstwem wprowadzenia ograniczenia jest zmniejszenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, utrata płynności finansowej oraz zwolnienie z pracy części osób zatrudnionych w firmie.

Źródło: fakty.interia.pl

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Do Urzędu Miasta w Ciechanowie trafił projekt uchwały wprowadzający ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach między 23 a 6. Jeszcze w sierpniu ma on trafić pod głosowanie Rady Miasta.

W obrębie Starego Miasta funkcjonuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Radni dzielnicowi chcieli pójść o krok dalej i zamierzali ograniczyć liczbę placówek handlujących alkoholem. Nie zgodziła się na to Rada Miasta.

X