Jesteś tutaj

Nocna prohibicja w Krakowie wstrzymana

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał wykonanie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w obrębie Starego Miasta. Oznacza to, że prawo mające obowiązywać od 26 grudnia br., nie wejdzie w życie.

Sąd w uzasadnieniu wstrzymania uchwały zaznaczył, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uchwałę ograniczającą nocną sprzedaż alkoholu zaskarżyło przedsiębiorstwo, powołujące się na możliwości znacznych strat finansowych w związku z wejściem w życie nowego prawa. Wskazano na ewentualną konieczność zamknięcia sklepów, co pociągnęłoby za sobą likwidacją 25 stanowisk pracy.

Sąd przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy, twierdząc że następstwem wprowadzenia ograniczenia jest zmniejszenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, utrata płynności finansowej oraz zwolnienie z pracy części osób zatrudnionych w firmie.

Źródło: fakty.interia.pl

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Nowosądeccy radni miejscy przegłosowali wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Podjęto także decyzję o limicie przyznawanych koncesji. Uchwała musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym województwa, po dwóch tygodniach nowe przepisy wejdą w życie.

Radni z Tomaszowa Mazowieckiego będą głosowali nad wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek w tej sprawie. Będzie on rozpatrywany podczas sesji jeszcze w sierpniu.

X