Jesteś tutaj

POHiD negatywnie o projekcie ustawy dot. prozdrowotnych wyborów konsumentów

POHiD zwraca uwagę, że zaproponowana w projekcie zmiana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (nowy artykuł 93a) doprowadzi do sytuacji pobierania podwójnej opłaty za każde opakowanie jednostkowe napoju alkoholowego o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.

Powyższy przepis rażąco dyskryminuje podmioty posiadające jednocześnie zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową. Opłata w wysokości 1 zł za każde opakowanie jednostkowe napoju alkoholowego będzie naliczona dwukrotnie. Pierwszy raz w momencie sprzedaży do takiego podmiotu, a  następnie podmiot ten będzie zobowiązany do naliczenia opłaty przy sprzedaży do kolejnego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną.

Dwukrotne naliczenie opłaty stawia podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową w ewidentnie gorszej pozycji konkurencyjnej. Ponadto przepis nie uwzględnia specyfiki zwrotu towaru w okresie dłuższym niż 2 kwartały, co wiąże się z tym, ze oplata może być poniesiona dwukrotnie.

POHiD zwraca również uwagę, że w odniesieniu do projektowanej opłaty od napojów zawierających substancje słodzące lub aktywne (art. 6 Projektu ustawy) należy wskazać, że receptura i proces produkcji stanowią najczęściej tajemnicę przedsiębiorstwa. Według ustawy to hurtownik ma ponosić odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie i uiszczenie opłaty, i to na nim ma spoczywać ryzyko prawne i finansowe ewentualnych rozbieżności w stosunku do faktycznej zawartości substancji w sprzedawanych produktach.

Z perspektywy hurtownika najczęściej jedynym źródłem informacji o składzie produktu jest jego etykieta, która nie zawsze musi zawierać tabelę wartości odżywczych, pozwalającą na ustalenie poziomu zawartości cukru (niektóre formaty opakowań są zwolnione z tego obowiązku). Wskazywany na etykiecie poziom zawartości cukru opiera się na wytycznych dotyczących zasad zaokrąglania tych wartości, wynikających z przepisów prawa żywnościowego, co może generować istotne różnice w faktycznej zawartości tych substancji w produkcie.

POHiD podtrzymuje stanowisko, ze obowiązek poniesienia opłaty powinien zostać nałożony na producentów, gdyż to oni  decydują o zawartości i składzie wytwarzanych produktów.

– Projektodawca wykazał brak wiedzy na temat specyfiki handlu produktami objętymi ustawą. Obecne rozwiązanie prowadzi do dyskryminacji przedsiębiorstw hurtowych, posiadających zezwolenia na handel detaliczny i hurtowy, i prowadzi do podwójnego nałożenia opłaty na ten sam produkt. Ponadto przepis uderza bezpośrednio w kanał dystrybucji wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe – głównych klientów hurtowni. Zwracamy uwagę na rażąco krótki okres konsultacji w tak ważnej dla konsumentów i przedsiębiorców kwestii oraz pominięcie kluczowych partnerów społecznych w procesie konsultacji drugiej wersji projektu ustawy – mówi Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ukazało się poręczne narzędzie służące do oceny oryginalności produktu i stanu technicznego palet w polu otwartym. Karta Oceny Palet -  składa się ona z kart zielonych dla palet EPAL i EUR/UIC i karty czerwonej wspólnej dla obu typów palet. Najnowsza wersja Kart powstała w wyniku współpracy przedstawicieli użytkowników palet zrzeszonych w ECR Polska – producentów żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej, sieci handlowych i operatorów logistycznych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Polskiego Komitetu Narodowego EPAL i Związku Producentów Europalet UIC.

W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się w Sopocie IX edycja Europejskiego Forum Nowych Idei pod hasłem #CoBędzieJutro? Jaka demokracja, jaki rynek, jaka Europa? W trzecim dniu EFNI miała miejsce debata poświęcona wpływowi technologii 5G na handel detaliczny, w której głos zabrała Prezes POHiD – Renata Juszkiewicz.

X