Jesteś tutaj

Ubezpieczenie należności lekiem na zatory płatnicze

W styczniu 2018 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wzrósł – osiągając najwyższą wartość w historii badania Krajowego Rejestru Długów . Nasiliły się wyraźnie zatory płatnicze, zwiększył się odsetek niezapłaconych należności w portfelach przedsiębiorców, a także koszty ponoszone na skutek opóźnień w płatnościach.

Przeciętny okres przeterminowania należności nadal wynosi 3 miesiące, a ponad 15% badanych przedsiębiorstw posiada średnio w portfelu ponad 50% nieuregulowanych płatności. Wpływa to bezpośrednio na zdolność opłacania własnych zobowiązań oraz na obniżenie zdolności inwestycyjnych firm. Dlatego warto zainteresować się kompleksowym ubezpieczaniem obrotów handlowych i zabezpieczać krajowe należności. Może się okazać, że to nakład niższy niż koszty opóźnionych płatności, które obecnie wynoszą przeciętnie 6,1% ogółu kosztów przedsiębiorstw.

Według danych Krajowego Rejestru Długów aż 15% przedsiębiorstw ponosi koszty opóźnień w płatnościach na poziomie 10-19% ogółu kosztów, rośnie też odsetek firm, gdzie poziom ten przekracza 30%.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Już po raz czwarty w tym roku reklamy Lewiatana można usłyszeć w największych ogólnopolskich stacjach radiowych. Podczas każdej z tegorocznych odsłon kampanii Lewiatana wyemitowanych zostało po ponad 60 reklam na antenach ogólnopolskich stacji radiowych oraz po około 30 reklam na antenach każdej z 85 stacji lokalnych i regionalnych.

Dyrektor handlowy Carrefour Polska zmarł kilka dni temu. Był związany z polskim odziałem francuskiej sieci handlowej od 2002 r.

X