Jesteś tutaj

Wyniki Baltony w 2019 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Baltona w grudniu 2019 r. wyniosły 47,4 mln zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%. Natomiast przychody w całym 2019 r. wyniosły 556,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 16%.

W raporcie branżowym zaznaczono, że na wyniki sprzedaży w grudniu miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Zgodnie z szacunkowymi danymi wartość zapasów wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec listopada 2019 r. Natomiast poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 16 mln zł względem stanu na koniec listopada 2019 r., przy czym wartość ta nie uwzględnia spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Baltona w maju 2019 r. wyniosły 44,8 mln zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4% – informuje Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona.

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona poinformował, że 15 października 2019 r. powzięto informację o rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych obligacji. Nie będą one wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym ani do alternatywnego systemu obrotu. Spółka wyemitowała łącznie 1 750 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda oraz o łącznej wartości 175 mln zł, a całość z nich została nabyta przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

X