Jesteś tutaj

Wyniki Baltony w 2019 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Baltona w grudniu 2019 r. wyniosły 47,4 mln zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%. Natomiast przychody w całym 2019 r. wyniosły 556,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 16%.

W raporcie branżowym zaznaczono, że na wyniki sprzedaży w grudniu miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Zgodnie z szacunkowymi danymi wartość zapasów wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec listopada 2019 r. Natomiast poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 16 mln zł względem stanu na koniec listopada 2019 r., przy czym wartość ta nie uwzględnia spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Przychody Baltony w 2018 r. wyniosły ponad 480 mln zł, co oznacza wynik lepszy, od osiągniętego w 2017 r. o 32%. Największa w tym zasługa dobrych wyników sprzedażowych w sklepach. Niższą dynamikę wzrostu osiągnięto w segmencie gastronomii.

Baltona odnotowała 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2018 r. wobec 2,37 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł w porównaniu do 3,37 mln zł  w analogicznym okresie 2017 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 158,6 mln zł (90,48 mln zł w III kwartale 2017 r.).

X