Jesteś tutaj

BIEC: Stabilny wzrost, bez przyspieszenia

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lipcu 2016 roku nie zmienił swej wartości w stosunku do ubiegłego miesiąca - podaje BIEC.

Od dziewięciu miesięcy wskaźnik oscyluje wokół zbliżonych wartości, bez wyraźnych tendencji ani do wzrostu, ani do spadku. Świadczy to o stabilizacji tempa rozwoju gospodarczego w najbliższych miesiącach na poziomie dotychczas osiągniętym. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

Dziś wchodzą przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Dzięki niemu fiskus dostanie więcej danych na temat płatności podatkowych. Wiceminister finansów, Marian Banaś wyjaśnia, że na początku Jednolity Plik Kontrolny obejmie tylko duże firmy. 

26 lipca br. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze, stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

X