Jesteś tutaj

Branża handlowa z największymi wydatkami reklamowymi

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe  w lipcu 2018 r. w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, finansowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. Branża handlowa utrzymuje się na pierwszym miejscu z niezmienionym wynikiem, natomiast dogoniła ją branża farmaceutyczna.

Według danych IMM z monitoringu reklam w mediach tradycyjnych największy budżet na promocję przeznacza branża handlowa, której wydatki w lipcu wyniosły 34% spośród wszystkich przeanalizowanych branż. W tym miesiącu dogoniła ją branża farmaceutyczna (także 34%). Na trzecim miejscu znajduje się telekomunikacja (12%), na kolejnych finanse (10%) i motoryzacja (10%).

W lipcu wydatki branży handlowej wyniosły ponad 231 mln zł na promocję w telewizji, prasie i radio. Kwota ta w tym miesiącu zbliżyła się do wydatków branży farmaceutycznej – 227 mln zł. Kwoty te znacznie przekracza budżety pozostałych branż, wśród których zanotowano spadki względem ubiegłego miesiąca.

Wśród kategorii reklamowanych produktów w branży handlowej – oprócz sklepów z elektroniką (34%) i dyskontów (26%), które mogą pochwalić się dużymi budżetami reklamowymi, swoją pozycję umocniły także hipermarkety (7%).

Kategoria: 

Podobne artykuły

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w lutym 2018 r. w wybranych branżach m.in.: handlowej i farmaceutycznej. Największe wydatki wygenerowały reklamy, skierowane do konsumentów, w  branży farmaceutycznej (produkty na przeziębienie i grypę) oraz handlowej.

Wydatki mediowe sektora handel (bez e-commerce) w I połowie 2017 r. wyniosły 492,7 mln zł, o 8% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku i 33% więcej niż dwa lata temu.

X