Jesteś tutaj

Ceny ziemniaków z rekordowym wzrostem

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące cen skupu produktów rolnych w grudniu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Najsilniej zwiększyły się ceny skupu ziemniaków, które wzrosły aż o 75,2% rok do roku, co jest związane z ich wyraźnie mniejszą podażą.

Ze względu na suszę ubiegłoroczne zbiory ziemniaków w Polsce były o ok. 18% niższe niż w 2017 r. Znaczące straty produkcyjne wystąpiły również wśród pozostałych kluczowych unijnych producentów ziemniaków, w szczególności w Niemczech, co utrudnia skompensowanie niższej krajowej produkcji zwiększonym importem, dodatkowo podbijając wzrost cen.

Ze względu na ubiegłoroczną suszę drożeją także ceny owsa (+32,8% rok do roku), kukurydzy (+30,2%), pszenżyta (29,8%), żyta (24,7%), pszenicy (23,5%) oraz jęczmienia (20,2%). Najsilniejszy spadek cen odnotowano natomiast w przypadku mleka (-8,1%) oraz trzody chlewnej (-8 %), co jest efektem cyklicznej nadpodaży.

Źródło: AgroPuls Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Najszybszy wzrost eksportu w 2013 r. ponownie odnotowano w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych - o 11,54% do blisko 20 mld euro, podało Ministerstwo Gospodarki.

Według ONZ na produkcję żywności na świecie składa się 40% użytkowania gruntów, 30% emisji gazów cieplarnianych i 70% zużycia wody słodkiej. Do 2050 r., liczba ludności na planecie wzrośnie do prawie 10 mld, a globalny popyt na żywność ma wzrosnąć o około 60%. W tym samym czasie niecały miliard ludzi wejdzie do klasy średniej. Wraz ze stopniowym wyczerpaniem zasobów powstaje wyzwanie  – jak nakarmić rosnącą, urbanizującą się populację bez dalszego niszczenia ziemi?

X