Jesteś tutaj

Co ogranicza rozwój MŚP?

Firmy MŚP przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo poważnych barier ograniczających innowacyjność, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny.

W kwietniu firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zakończyła badanie „Smart Industry Polska 2018”. Zostało ono przeprowadzone przez Instytut Kantar Millward Brown na grupie firm MŚP.

Firmom z sektora MŚP brakuje czasu na działalność innowacyjną. "Brak czasu" (62%) to druga z największych barier, zaraz po "braku środków finansowych" (64%) hamujących procesy rozwojowe. Niedobory środków finansowych można także powiązać z pogonią za bieżącymi wynikami firmy. Trzecią istotną barierą w rozwoju polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw są problemy z pozyskiwaniem odpowiednio wykształconych kadr (53%).

Do czynników zewnętrznych (otoczenia firmy) hamujących innowacyjność zalicza się biurokrację. Polskich przedsiębiorców istotnie ograniczają także: trudności z pozyskaniem kompetentnych pracowników oraz niewystarczające wsparcie ze strony organów publicznych. Na trudności z uzyskaniem dotacji unijnych skarżą się głównie firmy najmniejsze, tj. zatrudniające do 9 pracowników.

Najbardziej oczekiwanym wsparciem są zachęty podatkowe, zapewnienie ram edukacyjnych powalających na dostosowanie kształcenie przyszłych kadr do potrzeb firm oraz przejrzystość regulacji prawnych.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ponad połowa przedsiębiorców (prawie 53%) uważa, że płynność finansowa ich firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy nie ulegnie zmianie. Mniejszy optymizm wykazuje 13% prowadzących biznesy, którzy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji. Większość (prawie 56%) przedsiębiorców, odczuwa niepewność związaną z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi oraz uważa, że utrudnią one prowadzenie działalności.

Rok 2018 został najlepiej oceniony przez mikro, małe i średnie firmy od początku badań, które są prowadzone od 9 lat ­– wynika z Raportu o sytuacji firm w Polsce Banku Pekao S.A. Bank przeanalizował sytuację 7,5 tys. firm, według deklaracji składanych we wrześniu i październiku.

X