Jesteś tutaj

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2019/2020

Według raportu Departamentu Rolnictwa USA (USDA) z lipca 2019 r. zbiory zbóż na świecie w sezonie 2019/2020 mogą wynieść 2167 mln ton i być o 2% większe niż w poprzednim sezonie, ale nieznacznie (o 0,3%) mniejsze od rekordowych zbiorów w sezonie 2016/2017 (2174 mln ton).

Szczególnie dobra sytuacja przewidywana jest na światowym rynku pszenicy. Prognozowany przez USDA wzrost zbiorów (o 5,5%, do 771 mln ton) pozwoli na pokrycie ewentualnego wzrostu spożycia do rekordowego poziomu 760 mln ton. W efekcie zapasy pszenicy na koniec sezonu wzrosną (o 4%), do 286 mln ton.

Odmienna sytuacja będzie na światowym rynku zbóż paszowych. Zbiory zbóż paszowych na świecie w sezonie 2019/2020 przewidywane przez USDA na poziomie 1396 mln ton (zbliżonym do poprzedniego sezonu) nie pokryją rosnącego zapotrzebowania na to zboże. Sytuacja ta wymuszać będzie pogłębienie spadku zapasów zbóż paszowych (o 8%, do 328 mln ton). Trudna będzie sytuacja zwłaszcza w przypadku kukurydzy, która dominuje w uprawach. Globalna konsumpcja kukurydzy szacowana według USDA na poziomie 1135 mln ton prawdopodobnie przewyższy zbiory tego ziarna, spodziewane na poziomie 1105 mln ton. Wzrost zużycia kukurydzy spowodowany jest rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na paszę, zwłaszcza do produkcji mięsa drobiowego.

Wzrost zbiorów zbóż przewidywany jest w większości krajów eksportujących. Zbiory zbóż ogółem w krajach WNP mogą ukształtować się na poziomie 229 mln ton, o 5,5% wyższym niż w poprzednim sezonie. Bardzo dobre zbiory zbóż USDA prognozuje w Federacji Rosyjskiej (wzrost o 6%, do 113 mln ton) i na Ukrainie (wzrost o 4%, do 73 mln ton). Kraje te będą poważnym konkurentem dla UE w eksporcie zbóż na tradycyjne rynki zbytu, gdyż przewidywane zużycie zbóż w tych krajach będzie znacząco mniejsze od produkcji. USDA przewiduje również dobre zbiory zbóż w UE, które w sezonie 2019/2020 mogą osiągnąć poziom 308 mln ton, o 8% wyższy niż w sezonie 2018/2019, ale o 13% niższy niż w rekordowym sezonie 2014/2015 (328 mln ton). Będą one o 12,5 mln ton większe od przewidywanego zużycia. Duży potencjał eksportowy konkurentów będzie czynnikiem ograniczającym eksport z UE. W efekcie unijne zapasy na koniec sezonu 2019/2020 mogą wzrosnąć o 16%, do 26 mln ton.

Źródło: KOWR

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem są o ok. 16% mniejsze od ubiegłorocznych i wynoszą ok. 26,8 mln ton – poinformował Główny Urząd Statystyczny, w wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prognozuje, że zbiory zbóż w 2019 r. nie powinny być mniejsze niż w poprzednim roku. Zaznaczono jednocześnie, że duży wpływ na poziom zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w dalszej części roku.

X

Przeczytaj również