Jesteś tutaj

GUS: ceny produktów rolnych w sierpniu 2018 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj.  pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego,  w sierpniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 2,9%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 2%.

W sierpniu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem ziemniaków. Natomiast w skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątek stanowiły ceny kukurydzy, żywca wieprzowego i mleka.

W sierpniu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 75,18 zł/dt i były wyższe o 8,5% niż przed miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 18,1%.

Za żyto w skupie płacono 62,65 zł/dt, tj. o 11,8% więcej niż przed miesiącem, a na przestrzeni roku odnotowano wzrost o 17,9%.

W skupie za ziemniaki płacono 39,24 zł/dt, tj. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 28,6%) ale więcej (o 14,8%) niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,81 zł/kg i były wyższe o 2,8%, w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do sierpnia ubiegłego roku spadły o 9,1%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 129,83 zł, tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem, lecz o 7,1%  mniej niż przed rokiem.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, czyli o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Jeszcze większe spadki, sięgające 20%, zanotowano w przypadku rzepaku i rzepiku. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą z kolei rekordowo wysokie, wzrosną odpowiednio o 65% i 20%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem, przy wzroście cen usług – o 0,5% i spadku cen towarów – o 0,3%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2%. Duży wpływ miały na to ceny żywności.

X