Jesteś tutaj

GUS: koniunktura konsumencka w dół

W kwietniu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,2. Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,7 i 4 p. proc.). Wartości wyższe niż przed miesiącem osiągnęły przede wszystkim oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 2,8 i 0,9 p. proc.). W porównaniu do kwietnia 2018 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 0,6 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,5. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 4,7 i 1,7 p. proc.). Największy wzrost (o 1,7 p. proc.) odnotowano w przypadku oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. W kwietniu br. WWUK osiągnął wartość o 2,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w maju 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwietniu 2019 r., ale niższym niż w maju 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W dzisiejszej Rzeczypospolitej zostało opublikowane badanie przeprowadzone przez IBRiS  dotyczące reformy sądownictwa. Jest to sondaż dotyczący proponowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Już z badań ze stycznia br. zamieszczonych w Rzeczypospolitej wynikało, że 70 % prywatnych przedsiębiorców wyraziło obawy dotyczące zmian w legislacji, a szykowanych przez rząd. Obecne badania potwierdzają, że większość osób (w tym przedsiębiorców) ma pejoratywne odniesienie do przygotowywanych zmian.

X