Jesteś tutaj

GUS: Produkcja zwierzęca w 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wysokości produkcji zwierzęcej w 2017 r. W większości kategorii zanotowano wzrost w stosunku rocznym. W ubiegłym roku wyprodukowano m.in.: 13304,6 mln litrów mleka oraz 10998,2 mln sztuk jaj kurzych.

W 2017 r. wyprodukowano 6857,3 tys. ton żywca rzeźnego, czyli o 3,6% więcej niż w 2016 r. W przeliczeniu na wagę mięsa produkcja wyniosła 5097,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 3,2%.

Produkcja według gatunków mięsa wyniosła: 1090,6 tys. ton wołowego (+12,2%),2,4 tys. ton cielęcego (-60,4%), 2428,1 tys. ton wieprzowego (+0,8%), 2,9 tys. ton baraniego (+2,5%), 20 tys. ton końskiego(-13,9%), 3307,5 tys. ton drobiowego (+3,3%).

W 2017 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13304,6 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2016 r. o 437,5 mln litrów, tj. o 3,4%. Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 2,2% z 5563 litrów w 2016 r. do 5687 litrów w 2017 r. Średnioroczny stan krów zmniejszył się o 26,7 tys. sztuk (tj. o 1,2%), a krów mlecznych o 9,1 tys. (tj. 0,4%).

Produkcja jaj kurzych w 2017 r. wyniosła 10998,2 mln sztuk  i  była  wyższa  od  uzyskanej  w 2016 r. o 398,6 mln sztuk (tj. o 3,8%).  Wydajność jaj od 1 kury  nioski  zmniejszyła  się  o  0,5%,   tj. z  219  jaj  w  2016 r.  do 218 jaj w 2017 r.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ministerstwo Rolnictwa szacuje że ten rok będzie rekordowy pod względem eksportu polskiej żywności. Doprowadziły do tego głównie zmiany na zagranicznych rynkach. Problemy zachodnich producentów i większe zapotrzebowanie na żywność spowodowały wzrost zainteresowania polskimi produktami.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-listopad 2018 r. zwiększyła się do 27,1 mld EUR wobec 25,6 mld w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 5,8% rok do roku. Analitycy oczekują, że w całym 2018 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych przekroczy 29 mld EUR, co byłoby jej najwyższym poziomem w historii.

X

Przeczytaj również