Jesteś tutaj

GUS: W lipcu ceny wzrosły o 2,9%

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,4%), rekreacji i kultury (o 1,2%) oraz żywności (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,08 p. proc i 0,07 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 7,3%) podwyższyły wskaźnik cen o 1,64 p. proc.

W lipcu 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,89%).

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%.  W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły z kolei o 1,7%.

Dzisiaj GUS poda kluczowe dane dla gospodarki – wzrost PKB w IV kwartale, oraz poziom inflacji w styczniu. Ekonomiści szacują, że obie wartości rosną i dobrze to wróży polskim firmom.

X