Jesteś tutaj

Hotele dla pszczół

Z początkiem sierpnia br. Carrefour Polska otworzył we Wrocławiu hotele dla pszczół. Pojawiły się one na dachu hipermarketu przy ul. Gen. Hallera 52.

To pierwsze schronienia dla tych owadów zamontowane przez sieć w mieście. Budowa „Pszczelich Hoteli” to inicjatywa Carrefour Polska w ramach globalnej strategii CSR firmy. Celem akcji „Pszczele Hotele”, zainicjowanej i realizowanej przez Carrefour Polska oraz firmę „Pszczelarz Kozacki”, jest pomoc w ochronie pszczół w środowisku miejskim oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa. Patronem inicjatywy jest Centrum UNEP/GRID Warszawa.

Z początkiem sierpnia br. projekt rozszerzono o kolejną lokalizację. Wrocław jest siódmym miastem, w którym pojawiły się schronienia dla owadów w ramach akcji „Pszczele Hotele”. Łącznie ze schronieniami zainstalowanymi na sklepie przy ul. Gen. Hallera 52, na dachach budynków, w których znajdują się sklepy Carrefour, działa już 30 „Pszczelich Hoteli” dla owadów żyjących w miastach.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o podatkach. Czy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu zakupy maszyn i urządzeń na kwotę od 10 do 100 tys. zł?

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2013 r. wzrosła o 5,8%. rdr, a stopa bezrobocia wyniosła 13,4% - podał Główny Urząd Statystyczny w najnowszym komunikacie.

X