Jesteś tutaj

Kondycja polskiego przemysłu w czerwcu

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 5,9%. Według wstępnych danych w czerwcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4 %. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,6% – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2% niższym w porównaniu z majem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych spadła o 5,3%, dóbr inwestycyjnych – o 3,6%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,3% a konsumpcyjnych nietrwałych – o 1%. Zwiększyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr związanych z energią – o 0,8%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji odzieży – 13,5%, metali – o 11,1%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,5%, mebli – o 6,2%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 11,1%, napojów – o 6,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,5%, urządzeń elektrycznych – o 2,7%.

W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 r. były niższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1,4%. W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżyły się o 0,5%. Spadki cen odnotowano również w produkcji m.in.: papieru i wyrobów z papieru (o 1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych (po 0,1%). Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in.: urządzeń elektrycznych (o 0,2%), napojów, wyrobów farmaceutycznych (po 0,4%), odzieży (o 0,6%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 0,5%.

W czerwcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu z wyjątkiem górnictwa i wydobywania, gdzie ceny spadły o 2,4%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 0,3%. Wzrost cen odnotowano także w produkcji m.in.: wyrobów farmaceutycznych (o 2,7%), wyrobów tytoniowych (o 2,2%), artykułów spożywczych (o 1,4%), napojów (o 0,6%). Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,4%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 5%.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Według danych opublikowanych przez GUS w grudniu 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. i wzrosła o 0,1 proc. w stosunku do listopada. Teraz GUS podał dane za styczeń br. Drugi miesiąc z rzędu odnotowano wzrost bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury gospodarczej w kraju w maju 2018 r. Lepsze wskaźniki odnotowano w przypadku handlu hurtowego niż detalicznego.

X

Przeczytaj również