Jesteś tutaj

Lepsze perspektywy zbiorów warzyw gruntowych

GUS pod koniec grudnia 2019 r. skorygował w górę szacunki krajowych zbiorów warzyw w 2019 z -8% rok do roku, szacowanych we wrześniu, do -6% rok do roku. Mimo spadku, ceny skupu większości warzyw (m.in. cebula, kapusta, pietruszka) kształtują się na niższym poziomie niż przed rokiem, wskazując na silniejsze oddziaływanie rynku zagranicznego na notowania krajowe. W niektórych przypadkach obniżki dotychczas nie mają odzwierciedlenia w spadkach cen detalicznych. Z danych GUS wynika, że ceny detaliczne cebuli w listopadzie 2019 r. wzrosły o blisko 19% rok do roku przy spadkach cen skupu o 41% rok do roku oraz obniżek w hurcie o 10% rok do roku.

Większy niż oczekiwano wcześniej będzie natomiast spadek krajowych zbiorów ziemniaków –13% rok do roku do 6,5 mln t (we wrześniu spadek szacowano na 11%). Ich produkcja ukształtuje się tym samym na poziomie najniższym od 2015 r. Jednocześnie będzie to drugi najgorszy pod względem produkcyjnym rok w historii dostępnych danych (od 1961) o wielkości produkcji w Polsce. Znaczący spadek zbiorów uzasadnia obserwowane podwyżki cen ziemniaków (+58% rok do roku średnio w grudniu 2019 w przypadku cen skupu, za IERiGŻ), mimo wzrostu ich zbiorów w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-listopad 2018 r. zwiększyła się do 27,1 mld EUR wobec 25,6 mld w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 5,8% rok do roku. Analitycy oczekują, że w całym 2018 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych przekroczy 29 mld EUR, co byłoby jej najwyższym poziomem w historii.

Dzisiaj GUS poda kluczowe dane dla gospodarki – wzrost PKB w IV kwartale, oraz poziom inflacji w styczniu. Ekonomiści szacują, że obie wartości rosną i dobrze to wróży polskim firmom.

X