Jesteś tutaj

Nawet 90% butelek PET może trafić do ponownego przetworzenia

W krajach Unii Europejskiej poziom zbierania butelek PET do ponownego odzysku różni się dość znacznie, np. w Belgii jest to aż 86%, podczas gdy w Bułgarii zaledwie 14%. W Polsce wprowadza się na rynek 200 000 ton PET w postaci butelek. Z tego do ponownego przetworzenia odzyskuje się około 80 000 ton, czyli 40%.

Dlatego cenne są wszelkie inicjatywy – zarówno na szczeblu globalnym, krajowym, jak i lokalnym, które mają na celu zwiększenie selektywnej zbiórki produktów powstałych z tego materiału. Jedną z inicjatyw jest ta podjęta przez Europejską Federację Wód Butelkowanych (EFBW), która do 2025 r. zobowiązała się:

– doprowadzić do tego, aby średnio w Unii Europejskiej zbieranych było 90% wszystkich butelek PET,

– używać średnio co najmniej 25% odzyskanego tworzywa PET do produkcji nowych butelek, nawiązując w tym celu współpracę z gałęziami przemysłu zajmującymi się przetwarzaniem odpadów,

– wprowadzać innowacje i inwestować w ekoprojekty oraz badania nad sztucznymi materiałami powstałymi z tworzyw niekopalnych,

– angażować konsumentów, czyli osoby odgrywające kluczową rolę w segregowaniu odpadów, poprzez wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do właściwego ich sortowania i usuwania.

W efekcie tych kilkunastoletnich działań nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania butelek PET w recyklingu, co jest głównym celem podjętej przez EFBW inicjatywy.

W Polsce Europejską Federację Wód Butelkowanych reprezentuje Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy. Aby zapewnić swoim członkom możliwość realizacji nowych zobowiązań, EFBW zamierza współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jednym z partnerów inicjatywy jest firma Nestlé Polska, Oddział Nestlé Waters.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Aż 95 proc. produktów wytwarzanych przez światową gospodarkę wprowadzanych jest do obiegu w opakowaniu. Tymczasem konsumenci traktują opakowania najczęściej jako odpad. W miarę rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu zamożności społeczeństwa rynek opakowań systematycznie się rozwija, co oznacza również większą odpowiedzialność tego sektora wobec środowiska. 

Rosyjskie embargo na polską żywność powinno w krótkiej perspektywie poprawić wyniki polskich zakładów przetwórczych. Dzięki niskim cenom mięsa wzrosną ich zyski.

X