Jesteś tutaj

PIH negatywnie o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

Polska Izba Handlu złożyła do Sejmu propozycje do projektu nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jak czytamy w uzasadnieniu do upublicznionego przed dwoma tygodniami projektu, głównym celem nowelizacji jest ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, jako sposobu  na walkę z problemami alkoholowymi.

– Wspieramy wszelkie inicjatywy, które służą wyeliminowaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Ważne jest potraktowanie sprawy sprzedaży alkoholu nie tylko w kategoriach problemu społecznego, lecz również z uwzględnieniem znaczenia, jakie ma ona dla polskich drobnych przedsiębiorców i miejsc pracy – powiedział Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Zakazanie sprzedaży alkoholu małym sklepom spożywczym w godzinach ich otwarcia, ale po 22, spowoduje ogromne problemy finansowe tych podmiotów. Warto podkreślić, że rentowność tego typu sklepów często nie przekracza 0,5-1%. Zazwyczaj małe sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu posiadają także innego typu asortyment artykułów spożywczych, jednak najwyższą marżą są objęte właśnie napoje alkoholowe. Pozbawienie sklepów tego towaru w godzinach wieczornych musi oznaczać odebranie im rentowności, a w efekcie – zamknięcie działalności i likwidację miejsc pracy. Małe polskie sklepy, zwykle funkcjonujące jako firmy rodzinne, już teraz znajdują się w poważnym kryzysie w związku z ekspansją dyskontów. Ograniczenie możliwości sprzedaży alkoholu będzie dla wielu z nich argumentem przemawiającym za zamknięciem działalności.

– Warto także zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa pracowników. Sklepy ogólnospożywcze działają dziś zwykle do godziny 23 / 24. Sytuacja, w której przez ostatnie godziny pracy sklepu pracownik (a często są to kobiety) nie będzie mógł sprzedać znajdującego się w zasięgu wzroku klienta towaru, może skutkować agresywnym jego zachowaniem – skomentował Waldemar Nowakowski, prezes PIH.

PIH zaproponowała m.in.: wyznaczenie godzin obowiązywania zakazu z uwzględnieniem realiów współczesnego stylu życia oraz sytuacji rynkowej. Wyznaczone powinny być takie godziny obowiązywania ograniczeń, które wyeliminują zjawisko sprzedaży alkoholu w godzinach późnonocnych, przykładowo od 1 w nocy do godz. 6 rano. Ograniczeniem tym powinny zostać objęte wszystkie punkty handlowe, w tym stacje paliw. Drugą z propozycji jest określenie minimalnej i maksymalnej powierzchni, którą można w danym mieście objąć ograniczeniami. Przyjęcie minimalnego obszaru będzie zabezpieczeniem przed podejmowaniem uchwał wymierzonych np. w jeden podmiot, natomiast górna granica uniemożliwi próby wprowadzania zbyt daleko idących ograniczeń.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Polska Izba Handlu zwróciła się do premier Beaty Szydło oraz Ministra Finansów i Rozwoju Mateusza Morawieckiego o reaktywowanie Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług. Rada ta działała przy Ministrze Gospodarki w latach 2012 – 2015 zrzeszając organizacje reprezentujące środowiska handlu i usług w Polsce. 

Polska Izba Handlu wystosowała oficjalny list do partii rządzącej, w którym przedstawiła swoje stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zarzuca ona nieścisłości, jakie zawarto w projekcie, stwierdzając że mogą one doprowadzić do niekorzystnych zmian dla polskich przedsiębiorców.

X

Przeczytaj również