Jesteś tutaj

PIP zwiększy liczbę kontroli w 2018 roku

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli. Tak wynika z opracowanego na przyszły rok programu działania PIP, jaki Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy przedstawił Radzie Ochrony Pracy. Szczególnie uważać muszą handlowcy, u których będzie sprawdzany zapis o zakazie handlu w niedziele.

W 2017 r. znowelizowana została ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Inspektorzy ocenią funkcjonowanie nowych regulacji prawnych oraz skontrolują przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych. Główny inspektor pracy zapowiedział również kontynuację programu pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i  średnich zakładach pracy.

– Pierwsza kontrola zachowa charakter prewencyjny, a nie sankcyjny i pozostanie formą kompleksowego audytu i instruktażu – zadeklarował szef inspekcji pracy.

– Wejście w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele rozszerzy zakres obowiązków kontrolnych PIP. Dodam, że kontrole przestrzegania przepisów tej ustawy będą wymagały przeszkolenia kadry i zmian w organizacji czasu pracy inspektorów z uwagi na wykonywanie czynności kontrolnych w niedziele – podkreślił Wiesław Łyszczek.

W związku z tym, że praca nielegalna wykonywana przez obywateli polskich i cudzoziemców pozostaje trwałym elementem rynku pracy, inspektorzy sprawdzą legalność zatrudnienia w wytypowanych podmiotach z branż, w których w poprzednich latach najczęściej stwierdzano nieprawidłowości. Kontrole odbędą się także w podmiotach powierzających pracę sezonowo, zwłaszcza w placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i podmiotach świadczących usługi hotelarskie, a także w niewielkich firmach usługowych w małych miejscowościach.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Od marca 2018 r. wejdzie w życie ustawa zakazująca handlu  niektóre niedziele. Od początku budziła ona kontrowersje dotyczące placówek włączonych i wyłączonych z zakazu. Wiele osób zadaje sobie pytanie, kto skorzysta, a kto straci na jego wprowadzeniu. Odpowiedział na nie Dyrektor PwC Polska, Grzegorz Łaptaś.

 – Proponujemy ramy uregulowania kwestii handlu w niedziele, a szczegóły dotyczące już konkretnych rozwiązań zostaną ustalone podczas prac w Sejmie. Nie zaproponujemy wariantu z jedną czy dwiema niedzielami w miesiącu objętymi zakazem handlu – informuje Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

X