Jesteś tutaj

Prognozy dla rynku drobiu w Unii Europejskiej

W analizach amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) pojawiły się prognozy, że produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej w 2019 r. wzrośnie  o około 2% rok do roku, wobec 2,5% wzrostu w 2018 r. Oczekuje się także niewielkiego wzrostu konsumpcji mięsa drobiowego w UE, wspieranego przez zmianę  preferencji dietetycznych konsumentów.

Oczekuje się, że import mięsa do UE pozostanie stabilny, a  około 15% importu będzie pochodziło z Ukrainy. Silny pozostanie przywóz z Tajlandii, Chin i Ukrainy, przy równolegle słabszej obecności Brazylii. Unijny eksport  w 2019 r. powinien być napędzany zwiększoną sprzedażą do następujących państw: Ghana, Filipiny, Ukraina, Wietnam i D.R. Konga. Wywóz do RPA w tym roku prawdopodobnie będzie zbliżony do wolumenu z roku ubiegłego.

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Od kilku miesięcy Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zwraca uwagę na rosnący polski eksport do RPA. Rynek południowoafrykański wydaje się być dla polskich producentów najbardziej obiecującym rynkiem z państw trzecich (pozaunijnych), a zdaniem Izby jest on daleko bardziej perspektywicznym niż rynek chiński. Pojawił się jednak projekt wzrostu opłat za importowane mięso drobiowe.

Obserwowany obecnie gwałtowny spadek produkcji wieprzowiny w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w szczególności w Chinach związany z rozprzestrzenianiem się ASF znajdzie w kolejnych miesiącach odzwierciedlenie w zwiększonym popycie ze strony Chin na inne gatunki mięsa, zwłaszcza drób. Przy wysokim wykorzystaniu mocy wytwórczych w polskim sektorze drobiarskim będzie to czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu cen skupu drobiu. W konsekwencji oczekuje się, że cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w wyraźnym trendzie wzrostowym – prognozują ekonomiści Credit Agricole.

X