Jesteś tutaj

Przyjęto projekt ustawy ograniczający handel w niedziele

Wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Został on skierowany do drugiego czytania – donosi PAP.

Projekt ustawy dotyczący handlu w niedziele jest inicjatywą obywatelską autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność".

Nad projektem pracowała już sejmowa podkomisja ds. rynku pracy. Przewodniczący podkomisji, poseł sprawozdawca Janusz Śniadek (PiS) poinformował, że na posiedzeniu podkomisji odbyła się dyskusja nad projektem, w wyniku której zostały do niego wprowadzone poprawki. Miały one charakter legislacyjny.

Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Zmieniła się też wysokość kary dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Posłowie zaproponowali karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi naniesionych do projektu ustawy poprawek skierowano kilka zapytań do Biura Analiz Sejmowych. Te wydało pozytywną opinię, o czym „Poradnik Handlowca” informował wczoraj.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

Foto: pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Minister pracy Elżbieta Rafalska i Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wzięli udział w naradzie, która odbyła się w Głównym Inspektoracie Pracy. W spotkaniu uczestniczyli także Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

Minęła pierwsza niedziela, podczas której funkcjonowało nowe prawo ograniczające handel w niedziele. Redakcja „Poradnika Handlowca” udała do podrzeszowskich wsi żeby zobaczyć, jak funkcjonuje lokalny handel w pierwszą wolną niedzielę. Mniejsi detaliści mieli różne odczucia związane z wprowadzeniem nowych przepisów. Część z nich odczuła większy ruch w swoich sklepach, inni nie zauważyli zmian. Ustawa ograniczająca handel w niedziele nadal budzi wiele kontrowersji i niejasności. Część detalistów nie wiedziała czy może otworzyć swoje placówki handlowe.

X