Jesteś tutaj

Przyjęto projekt ustawy ograniczający handel w niedziele

Wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Został on skierowany do drugiego czytania – donosi PAP.

Projekt ustawy dotyczący handlu w niedziele jest inicjatywą obywatelską autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność".

Nad projektem pracowała już sejmowa podkomisja ds. rynku pracy. Przewodniczący podkomisji, poseł sprawozdawca Janusz Śniadek (PiS) poinformował, że na posiedzeniu podkomisji odbyła się dyskusja nad projektem, w wyniku której zostały do niego wprowadzone poprawki. Miały one charakter legislacyjny.

Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Zmieniła się też wysokość kary dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Posłowie zaproponowali karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi naniesionych do projektu ustawy poprawek skierowano kilka zapytań do Biura Analiz Sejmowych. Te wydało pozytywną opinię, o czym „Poradnik Handlowca” informował wczoraj.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

Foto: pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ustawa wprowadzająca zakaz handlu w niedziele i święta miała spowodować zamknięcie w te dni większości placówek handlowych w kraju. Jak się jednak okazuje liczba wyjątków oraz nieprecyzyjność zapisów ustawy powoduje, że większość sklepów będzie otwartych. 

Zgodnie z nową ustawą pierwsza niehandlowa niedziela przypada na 11 marca. W 2018 roku sklepy będą mogły być otwarte w 21 niedziel, w przyszłym w 15, a w kolejnym w zaledwie 7. Choć projektodawcy ustawy zakładają, że utracone przez wymuszoną prawem przerwę w działalności dochody wielu firmom uda się odrobić w pozostałe dni, to sprzedawcy mają co do tego poważne wątpliwości. Warto także pamiętać, że ich finansowe problemy mogą wynikać nie tylko z mniejszego utargu, lecz także z warunków umów najmu. Z tego powodu straty mogą ponieść również galerie handlowe.

X

Przeczytaj również