Jesteś tutaj

Rosną ceny żywności, a przez to inflacja

W ciągu ostatniego roku inflacja wzrosła o 2,2%. Wpływ miały na to wzrost cen żywności i paliwa, a nie rosnący popyt.

GUS opublikował dane z których wynika, że roczna inflacja urosła o 2,2%. Rada Polityki Pieniężnej oczekiwała, że będzie to 2,5%.

Wzrost inflacji związany był głównie z drożejącą żywnością. Jej ceny poszły w górę o 5,3%. Drugim ważnym czynnikiem była zwyżka cen paliw o 3,6%.

Podwyżki cen tych grup mają duży wpływ nie tylko na polską gospodarkę. Wyższy wskaźnik inflacji zanotowano na Węgrzech i w Czechach.

Polska uzyskała taki sam wynik jak gospodarka Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto:pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS inflacja zmniejszyła się w lutym do 1,4% rok do roku wobec 1,9% w styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych – zauważyli eksperci Credit Agricole Bank Polska.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem, przy wzroście cen usług – o 0,5% i spadku cen towarów – o 0,3%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2%. Duży wpływ miały na to ceny żywności.

X