Jesteś tutaj

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Daje to gminom możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące picia alkoholu w miejscach publicznych. Sejm poparł również poprawkę mówiącą o wejściu ustawy w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia. Zgodnie z pierwotnym założeniem przepisy miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Przypomnijmy, że zmiany w ustawie dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu. W obecnym stanie prawnym rada gminy, określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc. Nowela reguluje też problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Stanowi, że gmina będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Będzie też miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach (między godziną 22.00 a 6.00). Nowe regulacje dają samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do spożywania alkoholu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Powołano Komitet Przedsiębiorstw Rodzinnych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Komitet będzie pełnić rolę promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS inflacja zmniejszyła się w lutym do 1,4% rok do roku wobec 1,9% w styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych – zauważyli eksperci Credit Agricole Bank Polska.

X

Przeczytaj również