Jesteś tutaj

Spadki na rynku mleka

W środę odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 1055 pkt. wobec 1061 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 6 lutego br. (spadek o 0,5%), co było poniżej oczekiwań rynku. Jest to jednocześnie pierwszy spadek indeksu GDT od początku roku.

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 3 z 8 jego składowych: odtłuszczonego mleka w proszku (-3%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-1,9%) oraz sera Cheddar (-1,3%). Wzrost cen odnotowano natomiast m.in.: w przypadku masła (+1,1%) oraz pełnego mleka w proszku (+0,3%). Zmniejszyła się również ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 20,3 t wobec 22,2 t na poprzedniej aukcji (-8,7%).

Wyniki aukcji są spójne z naszą oceną, zgodnie z którą w III kw. 2017 r. światowy rynek mleka wszedł w spadkową fazę cyklu. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach indeks GDT będzie kształtował się w trendzie spadkowym – zauważają analitycy banku Credit Agricole.

Oczekiwania te zdają się potwierdzać także dane GUS. W opublikowanych cenach skupu produktów rolnych w styczniu 2018 r. szczególną uwagę zwrócić należy na silny spadek ceny skupu mleka, która obniżyła się w styczniu do 142,12 zł/hl wobec 152,49 zł/hl w grudniu (spadek o 6,8% w ciągu miesiąca). Wynikał on zarówno z oddziaływania niekorzystnych efektów sezonowych, jak i wejścia rynku mleka w spadkową fazę cyklu.

Źródło: Credit Agricole

Foto:Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Producenci branży mlecznej działający na polskim rynku w rozmowie z „Poradnikiem Handlowca” przyznają, że po stabilnych wynikach w styczniu, luty był zdecydowanie słabszym miesiącem. Jednak I kwartał 2017 r. zamykają z optymizmem, gdyż ich wyniki sprzedaży w marcu były zdecydowanie ponadprzeciętne. 

Mleko jest najtańsze od pięciu lat - informuje Gazeta Wyborcza. Pół roku temu Unia zlikwidowała kwoty mleczne, czyli ograniczenia w produkcji. Miało to być dobrą zmianą dla Polski. Tymczasem nasi hodowcy przekroczyli limity i muszą płacić kary. Z kolei embargo rosyjskie pozbawiło nas znacznej części rynku, a słabnący wzrost w Chinach spowodował mniejszy popyt na mleko.

X