Jesteś tutaj

Upadłości w I kwartale 2019 r.

W I kwartale tego roku 222 przedsiębiorstwa ogłosiły upadłość lub rozpoczęły restrukturyzację. To o 10 firm więcej niż na początku zeszłego roku. Choć widmo bankructwa to zwykle splot wielu zdarzeń, przedsiębiorcy przyznają, że są wśród nich opóźnienia lub brak płatności od kontrahentów. Co szesnaste przedsiębiorstwo stwierdziło, że w 2018 r. groziła im upadłość właśnie z tego powodu – wynika z badania wykonanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. sądy gospodarcze ogłosiły 222 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, o 10 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wynika z danych zebranych przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska. Największa liczba bankructw i restrukturyzacji, przy niemal 50% wzroście, przypadła na handel – 70 firm. Z kolei w największym stopniu, bo z 7 do 12 przybyło firm z problemami w transporcie.

Z badania przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że opóźnienia i brak płatności za sprzedane towary i usługi mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Na pytanie zadane mikro, małym i średnim firmom: Czy zdarzyło się, aby z powodu opóźnień lub braku płatności od kontrahentów w ubiegłym roku Państwa firmie groziła upadłość? twierdząco odpowiedziało niemal 6 na 100 firm. – Choć 6% to z pozoru niewiele, w przypadku być albo nie być firmy jest niepokojącą skalą ryzyka – uważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - Wyniki te nie pozostawiają wątpliwości jak ważna jest ostrożność w zawieraniu kontraktów, sprawdzanie solidności płatniczej kontrahenta, a nawet zachowań i wiarygodności firm, które jemu płacą – dodaje.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Według danych KUKE ponownie zwiększyła się liczba upadłości w relacji do restrukturyzacji. Natężenie upadłości rośnie kolejny miesiąc z rzędu i osiągnęło obecnie najwyższy poziom od połowy 2018 roku. Jednocześnie częściej zaczynają ogłaszać niewypłacalność przedsiębiorcy prowadzący firmę w formie indywidualnej działalności gospodarczej zamiast spółki – w styczniu podmioty te stanowiły 50% rozpoczętych restrukturyzacji. W styczniu 2019 r. ogłoszono 64 upadłości (wzrost o 14,3% rok do roku) oraz rozpoczęto 30 restrukturyzacji (spadek o 16,7%).

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, czyli o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Jeszcze większe spadki, sięgające 20%, zanotowano w przypadku rzepaku i rzepiku. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą z kolei rekordowo wysokie, wzrosną odpowiednio o 65% i 20%.

X