Jesteś tutaj

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w kwietniu bez zmian

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 r. nie zmienił swojej wartości w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Systematyczne ograniczanie presji inflacyjnej obserwuje się od sierpnia ubiegłego roku. Do tej pory wynikało ono głównie z dwóch najistotniejszych powodów: zagrożenia spowolnieniem w gospodarkach europejskich, w tym zwłaszcza w gospodarce niemieckiej oraz wycofaniem się rządu z planowanych wcześniej podwyżek cen energii elektrycznej. Do czynników, które nadal stanowią zagrożenie dla przyszłej stabilności cen konsumpcyjnych należą przede wszystkim relatywnie wysokie i wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, stopniowe osłabianie się wartości złotego względem dolara i euro oraz działania rządu pobudzające krótkookresowo konsumpcję, w tym zwłaszcza spożycie indywidualne gospodarstw domowych, gdzie skłonność do konsumpcji jest względnie wysoka.

Spośród siedmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu trzy działały w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, zaś cztery w kierunku jej ograniczenia.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. spadł o 0,7 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Był to drugi kolejny miesiąc spadku wskaźnika a tym samym ponownego obniżenia presji inflacyjnej w gospodarce.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego - informuje BIEC.

X