Jesteś tutaj

Wzrost transakcji na rynku magazynowym

W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano utrzymujący się wysoki wskaźnik PKB – ok. 5%, co potwierdza dużą dynamikę inwestycji w poszczególnych segmentach rynku. W tym czasie zanotowano rekordową wartość zawartych transakcji, która wyniosła ponad 3 mld EUR, przy czym największy udział przypadł na segment nieruchomości handlowych – ok. 60% wszystkich transakcji na rynku inwestycyjnym.

Dużą dynamikę wzrostu obserwuje się na rynkach magazynowych, gdzie całkowite zasoby powierzchni magazynowych osiągnęły pułap 14,32 mln mkw., przy rekordowo niskim wskaźniku pustostanów, który aktualnie wynosi średnio ok. 4 %. Taka sytuacja wzmaga dużą aktywność deweloperów i skłania do podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, jak również zwiększa ich zainteresowanie nowymi terenami inwestycyjnymi.

W skali całego kraju notuje się stały wzrost wynajętej powierzchni oraz wzrost ilości podmiotów, które podpisują umowy najmu. Rynek magazynowy powiększył wolumen zawartych transakcji o 16 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Eksperci z WGN Nieruchomości prognozują, że obroty na rynku inwestycyjnym na koniec 2018 r. będą zbliżone do wysokich obrotów osiągniętych w 2017 r.

Na rynku magazynowym przewiduje się inwestycje w nowych lokalizacjach: poza dużymi aglomeracjami oraz w rejonie Polski zachodniej i na terenach wschodnich. Rosnącą kategorią będą również magazyny SBU w miastach z dostosowaniem dla małych przedsiębiorców, firm kurierskich, firm handlowych itp.

Nastąpi dalszy rozwój magazynów w formule BTS. Ogólny wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny będą miały przełożenie na wzrost stawek czynszu. W pierwszym okresie może to dotyczyć przede wszystkim czynszu efektywnego, poprzez zmniejszenie zachęt lub skrócenie okresu zwolnienia od czynszu.

Źródło: Henryk Wiewiórski, WGN Nieruchomości

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

W III kwartale 2018 r. na polski rynek magazynowy trafiło 683,4 tys. mkw. Tym samym na koniec września zasoby powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły 15 mln mkw., co oznacza, że w ciągu 5 ostatnich lat całkowity wolumen powierzchni podwoił się. W budowie pozostaje prawie 2 mln mkw., z czego ponad 25% w Polsce Centralnej.

Polski rynek magazynowy wciąż jest w fazie hossy i nie zwalnia. Świadczą o tym zarówno duża liczba nowych powierzchni w budowie, jak i rekordowy popyt, generowany m.in. przez sieci handlowe. Czynnikiem, który może zahamować rozwój rynku w kolejnych latach, jest jednak niska podaż pracy i rosnące koszty współpracy z podwykonawcami.

X