Jesteś tutaj

Dobry rok 2018 dla Grupy Lavazza

Skonsolidowane przychody Grupy Lavazza sięgnęły 1,87 mld EUR, co oznacza wzrost o 9,3% w porównaniu z 1,71 mld EUR w poprzednim roku. Wzrost ten wynika zarówno z integracji przedsiębiorstw przejętych w 2017 r. (Nims, Kicking Horse i ESP), jak i z dobrego wzrostu organicznego zwłaszcza we Włoszech, Francji, Ameryce Północnej, Europie Wschodniej i Wielkiej Brytanii.

– Rok 2018 był rokiem solidnego wzrostu, który przejawiał się we wzroście rentowności operacyjnej, dalszym umacnianiu się naszej marki i silnej ekspansji zarówno we Włoszech, jak i na rynkach zagranicznych, zwłaszcza we Francji, Ameryce Północnej, Europie Wschodniej i Wielkiej Brytanii — powiedział dyrektor generalny Grupy Lavazza Antonio Baravalle. – Kontynuowaliśmy inwestycje w zwiększanie innowacyjności naszej oferty, a dzięki przejęciu australijskiej spółki Blue Pod i segmentu napojów koncernu Mars Inc. w sektorze automatów sprzedających, wzmocniliśmy naszą bezpośrednią działalność operacyjną we wszystkich segmentach rynku kawy. Skonsolidowaliśmy rozwój naszej struktury nadzoru przez wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania ryzykiem i mianowanie Enrico Cavatorty, czołowego menedżera dogłębnie znającego rynek międzynarodowy, dyrektorem ds. finansowych i korporacyjnych. Rok 2019 będzie rokiem dalszej ekspansji opartej na integracji przejętych przez nas przedsięwzięć i organicznym wzroście Grupy.

Zysk EBITDA Grupy Lavazza wyniósł 197,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,2% wobec 185,8 mln EUR w poprzednim roku, przy marży EBITDA na poziomie 10,6%.

Skorygowany zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 206,5 mln EUR, zwiększył się więc o 9% w stosunku do 189,5 mln EUR w 2017 r. (przed uwzględnieniem kosztów jednorazowych związanych z przejęciami).

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 110,7 mln EUR i wzrósł o 2% w porównaniu z poziomem 108,5 mln EUR w 2017 r., przy marży EBIT w wysokości 5,9%.

Zysk netto w wysokości 87,9 mln EUR zwiększył się o 12,9% względem 77,9 mln EUR w 2017 r.

W ubiegłym roku Grupa zakończyła integrację przedsiębiorstw Nims, Kicking Horse Coffee i ESP. Zgodnie ze swoją strategią internacjonalizacji sfinalizowała też dwa przejęcia w sektorze dystrybucji opartej na automatach. W lipcu 2018 r. Grupa nabyła 100% udziałów w Blue Pod Coffee Co., australijskim przedsiębiorstwie z Mulgrave w stanie Wiktoria, specjalizującym się w dystrybucji systemów espresso marki Lavazza (kapsułek i ekspresów do kawy) dla sektora dostarczania kawy do biur (Office Coffee Service).

W grudniu 2018 r. Grupa sfinalizowała przejęcie segmentu kawowego koncernu Mars Inc. (obecnie Lavazza Professional) w Ameryce Północnej, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i Japonii oraz powiązanych systemów i zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Lavazza Professional obejmuje segment ekspresów do kawy Flavia i automatów sprzedających KLIX. W 2017 r. oba przejęte przedsiębiorstwa wygenerowały w sumie sprzedaż na poziomie ok. 350 mln USD i zatrudniają ok. 900 pracowników.

Rok 2018 był również rokiem otwarcia kompleksu Nuvola — nowej siedziby głównej Grupy w Turynie. Nuvola Lavazza jest efektem złożonego planu inwestycyjnego o wartości ponad 120 mln EUR i ucieleśnia wartości i ponad 120-letnią historię przedsiębiorstwa. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

Transakcja, która w niektórych jurysdykcjach podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i konsultacjom z pracownikami, zostanie zamknięta w grudniu 2018 r. Mars Drinks w 2017 r. wygenerował przychody w wysokości około 350 mln USD. Dzięki tej transakcji Grupa Lavazza będzie kontynuować swoją strategię ekspansji międzynarodowej na kluczowych rynkach.

Lavazza już po raz trzeci z rzędu jest oficjalnym partnerem tenisowego turnieju Roland Garros. Kawowa marka swoją obecnością w Paryżu utożsamia się z wartościami, które nieodłącznie związane są z tenisem – historią, tradycją, autentycznością, talentem i przede wszystkim, pasją. To właśnie dlatego Lavazza od 2015 roku, jako jedyna marka spożywcza, jest oficjalnym partnerem wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema.

X