Jesteś tutaj

Ferrero w czołówce tegorocznego rankingu WWF

WWF opublikowało Międzynarodowy Ranking Firm Wykorzystujących Olej Palmowy, w którym Grupa Ferrero uzyskała jeden z najlepszych wyników wśród 137 światowych przedsiębiorstw. WWF oceniało działania podjęte przez firmy w 2015 r. w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w obszarze oleju palmowego. Szczególnej analizie poddało przedsiębiorstwa działające w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Japonii, oceniając ich postępy w certyfikacji oleju palmowego oraz główne działania w zakresie zapewnienia jego odpowiedzialnego wykorzystania. W rankingu uzyskało 9 punktów na 9 możliwych i zostało wyróżnione jako “Przedsiębiorstwo wytyczające drogę” do osiągnięcia ostatecznego celu, jaki chce uzyskać cała branża, aby użycie certyfikowanego i zrównoważonego oleju palmowego stało się standardem dla wszystkich przedsiębiorstw. Tak wysoką ocenę Ferrero osiągnęło dzięki zrealizowaniu w styczniu 2015 r. planu, którym było 100% certyfikowanego przez RSPO i segregowanego oleju palmowego w końcowym produkcie. Ocena WWF uwzględnia także pozostałe działania firmy związane z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ponadto, zgodnie z wartościami i oczekiwaniami pracowników oraz klientów w 2013 r. Ferrero wprowadziło swoją własną Kartę Oleju Palmowego, uwzględniającą kluczowe wyzwania dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego. Od tamtego momentu współpracuje także z organizacją TFT (The Forest Trust), co pozwala na przekształcanie zobowiązań w uzasadnione działania jak np. wizytowanie plantacji, z których firma pozyskuje olej. W działaniach tych kluczowy stał się dialog z dostawcami oraz ich zaangażowanie. Ferrero czuje się zobowiązane do angażowania i wspierania swoich dostawców w zakresie opracowywania, wdrażania oraz kontrolowania pragmatycznych i długoterminowych planów działania w celu wypełniania wymogów Karty zarówno przez samych dostawców, jak i strony trzecie. Następnym krokiem będzie weryfikacja stron trzecich pod względem wdrażania wymogów Karty. Przystąpienie firmy do POIG (Palm Oil lnnovation Group) w listopadzie 2015 r. stanowiło kolejny krok w zakresie spełniania wymogów zrównoważonego rozwoju. Umożliwiło również realizację działań na wiarygodnej i innowacyjnej płaszczyźnie. Ferrero podziela wizję POIG, aby “przeciąć związek pomiędzy olejem palmowym a wycinaniem lasów tropikalnych oraz naruszaniem praw człowieka, praw do ziemi i prawa pracy”. Postępując zgodnie z tą wizją wsparło HCS Approach (High Carbon Stock) oraz zasady “Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance". Oba te narzędzia, stosowane przez firmę odpowiednio od kwietnia 2015 r. i kwietnia 2016 r., zawierają praktyczne wskazówki dla dostawców i odnoszą się do wymogów Karty Oleju Palmowego Ferrero: “zero wylesiania – zero eksploatacji”. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

W ramach ogólnoświatowego konkursu “FERRERO Hazelnut Award Contest” przyznano nagrody za najlepsze projekty rozwojowo-badawcze w sektorze produkcji i uprawy orzechów laskowych.

5 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie nawiązujące do szóstego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Ferrero. „Poradnik Handlowca” uczestniczył w tym wydarzeniu.

X

Przeczytaj również