Jesteś tutaj

Grupa Żywiec ze wzrostem przychodów i zysku w III kwartale 2018 r.

W trzecim kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody netto Grupy Kapitałowej Żywiec wzrosły o 2% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku i wyniosły 959 mln zł (2017 r. – 940 mln zł). Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 142 mln zł wobec 126 mln w 2017 r. Łącznie za trzy kwartały 2018 r. przychody netto wyniosły 2,601 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk operacyjny za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 318 mln zł wobec 300 mln zł w ubiegłym roku.

W trzecim kwartale Grupa Żywiec wykorzystała sprzyjające warunki pogodowe do dalszej poprawy dobrych wyników osiągniętych w pierwszej połowie roku. W raportowanym okresie konsumenci częściej wybierali piwa z segmentu premium. Żywiec, Heineken i Desperados to marki, których sprzedaż rosła najszybciej. Nowa oferta piw bezalkoholowych Strefa Zero przekroczyła oczekiwania. Skuteczna aktywacja wokół Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej przyczyniła się  również do bardzo dobrej sprzedaży marki Warka.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników w sezonie. Dalsza premiumizacja rynku, wzrost sprzedaży naszych marek premium i produktów bezalkoholowych Strefy Zero, a także dobre wyniki w segmencie marek mainstream przełożyły się na znaczny wzrost przychodów z każdego hektolitra piwa, co pozytywnie wpłynęło na naszą rentowność – przyznaje Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec

Kategoria: 

Podobne artykuły

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała roczne sprawozdanie finansowe. W 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Spółki wzrosły o 5% i wyniosły 3324 mln PLN (w 2017 r. 3165 mln). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 24% i wyniósł 415,3 mln (w 2017 r. 334 mln). W ubiegłym roku Grupa Żywiec osiągnęła 324 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 25% (w 2017 r. 258,5 mln).

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała półroczne wyniki finansowe. W pierwszej połowie 2018 r. Spółka sprzedała 5,6 mln hektolitrów piwa, podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1151 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy w pierwszej połowie 2018 r. wyniósł 176 mln zł w porównaniu z kwotą 174 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 1,2%.

X