Jesteś tutaj

Nowa jakość na rynku drobiu

Od kilku miesięcy na rynku dostępne są wysokiej jakości produkty drobiowe nowego typu. To wynik rozszerzenia asortymentu wyrobów spożywczych, oferowanych w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP). Na wniosek Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego pod koniec 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o objęciu systemem QAFP nowych kategorii artykułów spożywczych. Certyfikat QAFP został tym samym przyznany kolejnym rodzajom wyrobów drobiarskich. Do tej pory znak jakości QAFP przysługiwał kulinarnemu mięsu z piersi kurczaka i indyka oraz tuszkom i elementom młodej polskiej gęsi owsianej. Dzięki poszerzeniu asortymentu wyrobów certyfikowanych, od niedawna na rynku dostępne są także nowe kategorie produktów z kurczaka i indyka, mianowicie m.in. tuszki, ćwiartki, uda i skrzydła. System QAFP obejmuje różne rodzaje produktów spożywczych. W 2010 r. podjęte zostały działania, mające na celu zaadaptowanie systemu do procesu produkcji drobiu. W systemie QAFP zawarto szczegółowe wytyczne, dotyczące każdego z etapów hodowli trzech gatunków ptactwa – kurczaków, indyków oraz gęsi. Ideą przewodnią, która towarzyszy powstaniu i rozwojowi systemu jest wprowadzenie na rynek różnorodnych wyrobów drobiarskich wysokiej jakości, spełniających oczekiwania wymagających konsumentów.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Od III kwartału 2017 r. unijny rynek wieprzowiny pozostaje w spadkowej fazie cyklu. Wynika to z silnej odbudowy pogłowia trzody chlewnej wśród kluczowych producentów wieprzowiny w UE, przy jednoczesnym osłabieniu światowego popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach. Choć widać już stopniowe dostosowanie rynku po stronie produkcji, odwrócenie trendu spadkowego nastąpi – według prognoz analityków – dopiero w I kwartale 2020 r.

W Stanach Zjednoczonych nawet 80% wytwarzanych antybiotyków przeznacza się na zwierzęta hodowlane. Hodowla zwierząt na żywność jest też jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Problem może rozwiązać „czyste mięso” wyprodukowane w laboratorium z pobranych komórek zwierząt. Eksperci oceniają, że wkrótce może to zrewolucjonizować światowy system żywnościowy.

X

Przeczytaj również