Jesteś tutaj

Piwowarzy ponownie z Listkiem CSR Polityki

Już po raz czwarty tygodnik „Polityka” uhonorował Listkiem CSR przedsiębiorstwa, które w prowadzeniu biznesu kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności. Tyle samo razy ten tytuł przypadł w udziale Kompanii Piwowarskiej, nagrodzonej w tym roku Złotym Listkiem. Firma od wielu lat realizuje kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju, która od ubiegłego roku opiera się na pięciu źródłach wzrostu i funkcjonuje pod nazwą „Postaw na piwo”.

Uroczysta gala ogłoszenia wyników plebiscytu odbyła się 19 maja. Wyróżnienie z rąk Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego „Polityki”, w imieniu Kompanii Piwowarskiej odebrał Paweł Kwiatkowski, dyrektor ds. korporacyjnych.

- Istotą odpowiedzialności społecznej nie są śliczne programy i piękne plakaty ale sposób działania całej firmy. Nasza odpowiedzialność przejawia się w dbałości o środowisko, w oszczędzaniu wody, w edukowaniu społeczeństwa o tym, że jeśli ktoś chce pić alkohol, musi to robić rozważnie i umiarkowanie. Chodzi przecież o to, by faktycznie brać na siebie odpowiedzialność za swoją działalność biznesową, wywierać pozytywny wpływ, wspierać. – mówi Paweł Kwiatkowski. – Kiedy zarządzanie firmy jest odpowiedzialne, wówczas i pracownicy chętnie dają coś z siebie. . Wystarczy wspomnieć, że w ostatnim roku  prawie 130 naszych wolontariuszy przeprowadziło blisko 50 projektów, na co poświęciło około 6 tys. godzin. Dodatkowo instytucje, w których działają nasi wolontariusze – wspieramy też darowiznami i w ubiegłym roku na te cele 500 tys. zł. Pomagamy także poprzez dzielenie się wiedzą – w ciągu pół roku 4 tys. małych i średnich firm skorzystało z naszych szkoleń, które uczą, jak efektywniej prowadzić biznes.

Browary znalazły się w gronie 44 firm, których działania w zakresie CSR docenił opiniotwórczy tygodnik. Tym razem Złoty Listek przyznano 11 przedsiębiorstwom, Srebrny – 8, zaś Biały – 25. Dla Kompanii Piwowarskiej było to kolejne już w tym roku wyróżnienie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Rekordową liczbę działań KP – aż 7 – wymieniono w publikacji FOB-u „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”. Ponadto firma uplasowała się na trzeciej pozycji w kategorii dóbr konsumpcyjnych w IX Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Tegoroczne zestawienie „Polityki” zostało opracowane we współpracy z międzynarodową firmą doradczą Deloitte. Uczestnicy Plebiscytu odpowiadali na ankietę opracowaną w oparciu o wytyczne normy ISO 26 000. To ogłoszona w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Systematyzacyjną nieobligatoryjna regulacja, która ma stanowić wzorzec działalności CSR. Definiuje ona następujące obszary odpowiedzialności społecznej: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Kategoria: 

Podobne artykuły

7 kwietnia br. w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe z udziałem nowego prezesa Kompanii Piwowarskiej Andrew Highcocka. Podczas spotkania został zaprezentowany m.in. wkład KP w polską gospodarkę. „Poradnik Handlowca” uczestniczył w tym wydarzeniu.

31 marca br. grupa Asahi sfinalizowała zakup należących wcześniej do SABMiller firm w Europie Centralnej oraz ich marek. Transakcja objęła spółki i powiązane z nimi aktywa w Czechach i na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, funkcjonujące pod wspólną nazwą firmy CE.  W ten sposób Kompania Piwowarska będzie stanowić część grupy Asahi Group Holdings. 

X