Jesteś tutaj

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

Redukcja zużycia energii elektrycznej na poziomie 40 proc. rocznie w Browarze Kasztelan, dotarcie do 3,5 mln osób z komunikacją nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, blisko 1500 godzin przepracowanych społecznie – to tylko niektóre dane i efekty działań podjętych przez Carlsberg Polska w 2016 r. Ich podsumowanie prezentuje pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.

– W Carlsberg Polska realizuje się strategię zrównoważonego rozwoju opierając działania na mocnych fundamentach: dbałości o pracowników, konsumentów, społeczności lokalne i środowisko – powiedział Tomasz Bławat, Prezes Zarządu Carlsberg Polska, po czym dodał – Wierzę, że jedynie zrównoważony rozwój firmy może przynosić długofalowe korzyści wszystkim stronom.

Ograniczenie emisji CO2, zużycia energii oraz wody traktowane są w Grupie Carlsberg priorytetowo. Dzięki modernizacjom przeprowadzonym na przykład w Browarze Kasztelan w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszono roczne zużycie energii elektrycznej o 40 proc, zaś energii cieplnej o 20 proc. Z kolei w brzeskim Browarze Okocim zainwestowano ponad 10 mln zł w modernizację oczyszczalni ścieków, co pozwoli spełniać najnowsze normy środowiskowe.

Pracownicy firmy regularnie biorą udział w akcjach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w różnych obszarach pracy. Dzięki podejmowanym działaniom zdecydowanie zmniejszono liczbę wypadków ze zwolnieniem lekarskim. W Browarze Kasztelan z 7 w roku 2015 do 1 w roku 2016 r. Zaś w Browarze Bosman z 5 w 2015 r. do 2 w 2016 r.

Bardzo ważnym elementem działań edukacyjnych prowadzonych przez Grupę Carlsberg jest podnoszenie świadomości na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.  W firma podejmuje samodzielne inicjatywy w tym zakresie, jak i współpracuje na tym polu z innymi producentami piwa w ramach Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”. Współpraca zaowocowała m.in. stworzeniem specjalnej platformy na odpowiedzialnysprzedawca.pl, gdzie ze szkoleń bezpłatnie skorzystało już ponad 10 tys. sprzedawców. W sumie, dzięki podejmowanym aktywnościom, Carlsberg wspólnie ze Związkiem „Browary Polskie” dotarł z komunikacją nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do ok. 3,5 mln osób.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Pięć dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”: program BHP „W kierunku kultury zero wypadków”, „Zielone Biuro”, kampania społeczna „Trzeźwo myślę”, Kodeks Etyki i postępowania Grupy Carlsberg i program grantowy „InicjaTyWy”.      

20 września br. w 8 miastach Polski odbędzie się V edycja EKOakcji dedykowana szklanym butelkom pod hasłem „Zdałeś? Odbierz nagrodę”. Ta ogólnopolska akcja społeczna zwraca uwagę na korzyści środowiskowe wynikające z segregowania szklanych opakowań i oddawania zwrotnych butelek do sklepów. Zbiórkę butelek organizują wspólnie Tesco Polska i Carlsberg Polska. 

X

Przeczytaj również