Jesteś tutaj

Społeczna odpowiedzialność biznesu według Ferrero

Czy globalne działania CSR można przenieść na rynek lokalny? Z jakimi wyzwaniami się to wiąże? Jak zaangażować w działalność firmy lokalną społeczność? To pytania, na które starali się odpowiedzieć eksperci podczas konferencji poświęconej strategii odpowiedzialności społecznej Grupy Ferrero. Spotkanie odbyło się 5 kwietnia w Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie. „Poradnik Handlowca” uczestniczył w tym wydarzeniu.

Grupa Ferrero od lat kieruje się mottem „Wspólne wartości, by tworzyć wartość”. To idea mocno zakorzeniona w DNA firmy oraz baza, na podstawie której powstała strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizując swoją wizję z obszaru CSR, Grupa Ferrero zwraca szczególną uwagę na ludzi i wszystkie aspekty kształtujące jakość ich życia oraz na poszanowanie i ochronę planety. Raport zaprezentowany podczas konferencji to najlepszy przykład na to, jak firma realizuje tę strategię w praktyce i odpowiada na bieżące problemy społeczne.

Dla Grupy Ferrero termin społeczna odpowiedzialność biznesu od samego początku oznaczał troskę o ludzi i lokalne społeczności, w szczególności o obecnych i byłych Pracowników firmy, którzy przez lata aktywnie przyczyniali się do jej rozwoju. Oznacza też troskę o Konsumentów, będących głównymi partnerami firmy oraz o rodziny i lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie działa Ferrero.

Elementem prezentacji była także debata, podczas której zaproszeni eksperci dyskutowali m.in. o tym, jak zaadaptować globalną strategię do lokalnych realiów, jak kształtuje się hierarchia wartości w kwestii żywności oraz jak połączyć strategię społecznej odpowiedzialności firmy z celami biznesowymi.

Specjaliści skupili się na tych grupach ludzi, które Ferrero wspiera specjalnymi programami CSR, ponieważ to właśnie ludzie zajmują centralne miejsce w codziennej działalności Grupy. Mowa nie tylko o Konsumentach, ale też o obecnych i byłych Pracownikach, a także członkach lokalnych społeczności. To z myślą o nich powstały Fundacja Ferrero, program Kinder+Sport oraz Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero.

Fundacja Ferrero jest modelowym przykładem na zaangażowanie osób starszych. Pokazuje także, jak firma dba o trzy pokolenia, która nawzajem sobie pomagają. Kinder+Sport to inicjatywa, która skupia się na komunikacji do najmłodszych i promuje aktywny tryb życia wśród dzieci i ich rodzin zachęcając do ruchu już od najmłodszych lat, co pozwoli na utrwalenie pozytywnych nawyków w przyszłości. Działania w ramach Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero skupiają się na tworzeniu miejsc pracy w słabiej rozwiniętych częściach świata i realizowaniu projektów i przedsięwzięć o charakterze socjalnym i charytatywnym na rzecz ochrony zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży z lokalnych środowisk.

W debacie wzięli udział Dr Andrzej Gantner (Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności), Prof. Dr hab. Krystyna Gutkowska (Dziekan, kierownik zakładu Badań Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW), Łukasz Kolano (Zastępca Dyrektora Generalnego, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce), Dr Artur Fabiś (Adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dr Marta Karwacka (ekspert w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu), Sebastian Świderski (wielokrotny reprezentant drużyny narodowej w siatkówce i wicemistrz świata z 2009 r., Ambasador programu Kinder+Sport) oraz Enrico Bottero (Dyrektor Generalny Ferrero Polska Commercial).

Galeria: 
Pliki: 
ZałącznikWielkość
Plik CSR W FERRERO: NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE127.29 KB
Kategoria: 

Podobne artykuły

Grupa Ferrero i spółki powiązane („Ferrero”), która jest globalną firmą z branży słodyczy, poinformowała o osiągnięciu ostatecznego porozumienia, zgodnie z którym Ferrero przejmie od firmy Kellogg’s spółki zajmujące się produkcją m.in. ciastek, przekąsek owocowych, lodowych różków za kwotę 1,3 mld USD (1,16 mld EUR).

Decyzja o zmianie w sposobie zarządzania ma wzmocnić pozycję firmy na rynku produktów czekoladowych oraz wpłynąć na tempo wzrostu.

X