Jesteś tutaj

Unia Europejska chce chronić dostawców do sieci sklepów

Komisja Europejska przedstawiła projekt, mający chronić pozycję dostawców w ich kontaktach z sieciami handlowymi. Proponowane zmiany mają wzmocnić pozycję małych i średnich przedsiębiorstw wobec sieci detalicznych.

Nowe przepisy mają zniwelować problem narzucania przez sieci handlowe niektórych praktyk, szczególnie uciążliwych dla dostawców. Wśród nich wymienić można: opłaty za przedłużenie kontraktu, obowiązkowe reklamowanie się, czy żądanie przez markety by dostawcy płacili za zmarnowane produkty.

Komisja Europejska nie zakazuje takich praktyk. Chce jednak, żeby były one dozwolone pod warunkiem wpisania do umowy zawartej przez strony. Proponowane zmiany nakładają także na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu odpowiedzialnego za wdrażanie zakazu stosowania takich praktyk.

Źródło: Business Insider

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma określić definicję piwa, której brak w polskim prawie. Polska wysłała zapytanie do Luksemburga, ze względu na spór sądowy dotyczący wysokości stawki akcyzowej.

Francuski wiceminister środowiska Brune Poirson stwierdził, że do końca bieżącego roku nad Sekwaną zostanie wprowadzony zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E171) do produkcji żywności. Francuzi chcą przekonać Komisję Europejską do wprowadzenia podobnego rozwiązania powołując się na szkodliwość tej substancji dla zdrowia człowieka.

X