Jesteś tutaj

Unia Europejska popiera trend niskoalkoholowy

Komisja Europejska zamierza znowelizować unijną dyrektywę dotyczącą opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych. Na zmianach prawnych najwięcej mają zyskać producenci cydru oraz niskoalkoholowych piw.

Niewielkie firmy produkujące cydr, których roczna produkcja nie przekracza 15 tys. hektolitrów trunku, będą mogli liczyć na obniżoną nawet o połowę stawkę akcyzy. Przy okazji zmiany zapisów dyrektywy zdefiniowano także cydr, jako napój o zawartości alkoholu w granicach 1,2 do 8,5 proc., uzyskiwanego wyłącznie w wyniku fermentacji soku jabłkowego lub gruszkowego.

Proponowane zmiany dotyczą też piwa. Na produkty browarnicze do 3,5 proc. zawartości alkoholu państwa członkowskie będą mogły nakładać niższą akcyzę – poniżej poziomu minimalnego. Dotychczas limit ten wynosił 2,8 proc. Zmiana ta ma spowodować wzrost zainteresowania konsumentów piwami niskoalkoholowymi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 było okresem dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży głównych kategorii produktowych Grupy AMBRA. Dzięki dobrym wynikom sezonu świąteczno-noworocznego wzrost przychodów z działalności podstawowej Grupy wyniósł 9,9%.

Komisja Europejska przedstawiła projekt, mający chronić pozycję dostawców w ich kontaktach z sieciami handlowymi. Proponowane zmiany mają wzmocnić pozycję małych i średnich przedsiębiorstw wobec sieci detalicznych.

X