Jesteś tutaj

Wyniki Henkla w II kwartale 2018 r.

W II kwartale bieżącego roku firma Henkel odnotowała poprawę wyników pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych i wzrostu cen materiałów. Wartość kwartalnych przychodów ze sprzedaży zwiększyła się do rekordowego poziomu, nastąpiła dalsza poprawa skorygowanej marży EBIT, a skorygowany zysk za kwartał osiągnął najwyższy poziom w historii spółki.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost w ujęciu organicznym, dynamika wzrostu sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) była wysoka, a sektor Beauty Care (kosmetyki) również odnotował dodatnie wyniki.

Henkel dokonał aktualizacji prognozy wyników na rok obrotowy 2018. Firma podtrzymuje swoje oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%-4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel spodziewa się obecnie organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży od 4% do 5%, zamiast przewidywanego poprzednio poziomu 2% do 4%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2% do 4%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym zostały podtrzymane na poziomie 0%-2%.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) obecnie spodziewana jest poprawa do ok. 18% w ujęciu rok do roku (poprzednio: powyżej 17,5%). Do tak dobrych wyników przyczynią się wszystkie trzy sektory biznesowe. Ze względu na zmiany w zakresie kursów walutowych oraz cen materiałów, Henkel przewiduje aktualnie, że wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 3% a 6%, zamiast zakładanego poprzednio poziomu 5%-8%.

Sprzedaż w ujęciu organicznym w regionie Europy Zachodniej osiągnęła stabilny wzrost o 0,1%, natomiast w regionie Europy Wschodniej – wzrost o 8,2%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 4,7%. Region Ameryki Północnej odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 4,9%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 6,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku – o 1,9%.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Henkel zamyka rok 2017 z dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży po raz pierwszy przekroczyły barierę 20 mld euro, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu nominalnym. Zyski spowodowały podtrzymanie celów finansowych na 2020 r.

 – W trzecim kwartale Henkel zanotował dobre wyniki. W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, mimo niekorzystnego wpływu kursów walut i wyższych cen surowców, zdołaliśmy zwiększyć przychody ze sprzedaży, zyski oraz rentowność. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. 

X

Przeczytaj również