Jesteś tutaj

Wysoki popyt na polskie mięso

Wartość polskiego eksportu wieprzowiny i wołowiny wzrosły w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 r. o 18,3-19 proc. Obserwuje się jednak spadek opłacalności produkcji. Eksperci banku Credit Agricole przewidują dalszy spadek cen skupu żywca w kolejnych miesiącach.

Unijny rynek wieprzowiny w III kw. 2017 r. wszedł w spadkową fazę cyklu. Wynika to z wyraźnego osłabienia popytu na wieprzowinę, przy postępującej silnej odbudowie pogłowia trzody chlewnej wśród największych producentów wieprzowiny w UE. W efekcie oczekuje się, że ceny wieprzowiny w UE w kolejnych kwartałach będą kształtowały się w trendzie spadkowym. Skala obniżek zależeć będzie od tempa odbudowy pogłowia trzody chlewnej w UE oraz dalszego kształtowania się popytu na wieprzowinę w Azji Południowo-Wschodniej.

Od stycznia do listopada 2017 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny zwiększyła się o 19,0% r/r wobec wzrostu o 8,2% w analogicznym okresie 2016 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i większego wolumenu sprzedaży. Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w styczniu 4,26 zł/kg (-13,2% r/r). Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozuje się, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie ok. 4,15 zł/kg.

Wysokie ceny mleka ograniczają podaż wołowiny z branży mleczarskiej. Jednocześnie mamy do czynienia z silnym popytem na polską wołowinę wśród jej głównych importerów. Wzrost popytu obserwowany jest również w przypadku polskiej wołowiny pochodzącej z uboju rytualnego (m.in. ze strony Izraela oraz Turcji). Prognozuje się, że w kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny spadek cen skupu bydła wraz z rosnącą podażą wołowiny z branży mleczarskiej.

Od stycznia do listopada wartość polskiego eksportu wołowiny zwiększyła się o 18,3% r/r wobec spadku o 3,8% w analogicznym okresie 2016 r. Obserwowany jest jednocześnie wzrost udziału krajów pozaunijnych w strukturze polskiego eksportu wołowiny. Cena skupu żywca wołowego wyniosła w styczniu 6,58 zł/kg (wzrost o 4,3% r/r). Po uwzględnieniu sytuacji na światowym i krajowym rynku wołowiny, a także wzorca sezonowości prognozuje się, że cena skupu żywca wołowego w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie ok. 6,25 zł/kg.

Źródło: „Agromapa” Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Rośnie produkcja wieprzowiny w Polsce, a ceny znajdują się na granicy opłacalności. Ze względu na chorobę afrykańskiego pomoru świń, eksport jest ograniczony. Tylko przez osiem miesięcy 2018 r. import wzrósł o blisko 8%. W ciągu roku deficyt w handlu wieprzowiną pogłębił się o 18%. Coraz lepsze są natomiast perspektywy przed polskim drobiem i wołowiną. Rośnie krajowa konsumpcja i eksport.

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie świń w grudniu 2018 r. wyniosło 11 mln sztuk (-7,4% rok do roku), co jest jego najsilniejszym spadkiem od 2012 r. Silny spadek pogłowia trzody chlewnej w II połowie 2018 r. był związany ze znaczącym pogorszeniem opłacalności żywca wieprzowego. Trend ten obserwowany jest także wśród innych znaczących unijnych producentów trzody chlewnej (m.in. w Niemczech i we Francji).

X