Jesteś tutaj

Zatory płatnicze problemem większości przedsiębiorców

Niepłacący w terminie kontrahenci to problem, który obecnie dotyka 85 procent przedsiębiorstw, a przeciętny czas oczekiwania na zapłatę w ciągu kwartału wydłużył się o ponad 3 tygodnie – wynika z najnowszej edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” realizowanego na zlecenie KRD oraz KPF. Problem zatorów płatniczych w polskiej gospodarce znów przybiera na sile. Aktualne dane pokazują, że sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku.

W pierwszym kwartale 2018 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw, czyli wskaźnik, który odzwierciedla poziom zatorów płatniczych w gospodarce spadł do 89,9 punktu. Warto jednak przypomnieć, że wynik 92,1 punktu odnotowany na koniec 2017 r. był najwyższym w niespełna dziesięcioletniej historii wspólnego badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Najnowsze badanie pokazuje, że mocno wzrósł przeciętny okres oczekiwania na zapłatę. Aktualnie wynosi on 3 miesiące i 24 dni. W ostatnich trzech miesiącach 2017 r. przedsiębiorcy na pieniądze czekali około 3 miesięcy, czyli ponad 3 tygodnie krócej. Najlepszy pod tym względem był trzeci kwartał 2016 r.. Wówczas okres oczekiwania na przeterminowane należności wynosił zaledwie 2 miesiące i 24 dni.

Z najnowszej edycji „Portfela należności polskich przedsiębiorstw” wynika, że prawie 30 procent polskich firm przez to, że klienci nie płacą im na czas, ma problemy z regulowaniem własnych zobowiązań. Z kolei 28,9 procent badanych z tego samego powodu musi ograniczać własne inwestycje.

Odsetek firm, które deklarują, że opóźnienia w płatnościach zmusiły ich do redukowania zatrudnienia lub funduszu wynagrodzeń wzrósł z 8,3 do 10,4 procent. W obecnej, korzystnej dla pracowników, sytuacji na rynku pracy ograniczanie funduszu płac może oznaczać kłopoty z utrzymaniem zespołu, a nawet krótkoterminowa redukcja zatrudnienia może skończyć się późniejszymi problemami z jego odbudowaniem.

Problem nieterminowych płatności aktualnie dotyczy 85 procent przedsiębiorstw (poprzednio 85,5 procent), a przeciętny udział opóźnionych faktur w portfelach polskich firm sięga 22,7 procent. To najwyższy wynik od dwóch lat.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Problem z opóźnieniami zapłaty za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyczy 63,7% firm biorących udział w 15. fali badania Bibby MSP Index, realizowanego na ogólnopolskiej próbie małych i średnich przedsiębiorstw. Zatory płatnicze stają się coraz większym problemem polskich firm – potwierdzają to wyniki badania „Portfel należności polskich przedsiębiorców”. Zjawisko to dotyka niemal każdej branży.

22 kwietnia po raz kolejny na całym świecie będzie obchodzony Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie troski o środowisko naturalne. Grupa Żywiec, która każdego roku warzy około 11 milionów hektolitrów piwa, prowadzi na co dzień działania ekologiczne w wielu obszarach swojej działalności, osiągając przy tym wymierne efekty środowiskowe i biznesowe – plasuje ją to w czołówce najlepszych spółek Grupy Heineken.

X